Związkowy jubileusz paczkowskich emerytów

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Związkowy jubileusz paczkowskich emerytów

Miniona sobota była prawdziwym świętem członków paczkowskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ta prężnie działająca organizacja obchodziła w naszym mieście swoje 50. urodziny, a jej uroczysty jubileusz zaszczyciło swoją obecnością wielu ważnych przedstawicieli władz samorządowych Opolszczyzny.

Uroczystości rozpoczęła poranna msza święta w intencji członków PZERiI, ich rodzin, darczyńców i przyjaciół Związku, która została odprawiona w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie. Kolejnym punktem programu obchodów była część oficjalna, która odbyła się w zabytkowej sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Z zaproszenia organizatorów skorzystało wielu znamienitych gości, dlatego przy stole prezydialnym, obok prowadzącego uroczystość Przewodniczącego PZERiI Kazimierza Zarzyckiego, zasiedli m.in.: Senator RP Norbert Krajczy, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusław Wierdak, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Karol, Starosta Powiatu Nyskiego Adam Fujarczuk oraz Alfred Dydymski - Prezes Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu. Władze samorządowe Paczkowa reprezentował Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, jego Zastępca Grzegorz Jasiok oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Michael. Na sali nie zabrakło też sponsorów, darczyńców, sympatyków i współpracowników Związku oraz licznej reprezentacji jego członków

Obok jubileuszowych gratulacji, życzeń i odczytu listów gratulacyjnych od zaproszonych gości, w programie części oficjalnej nie zabrakło uroczystego wręczenia różnej rangi związkowych odznaczeń i podziękowań dla zasłużonych członków, sponsorów i przedstawicieli samorządów. Przewodniczący Zarzycki, w krótkim rysie historycznym, przybliżył zebranym 50-letnią już działalność paczkowskiego Oddziału Rejonowego PZERiI.
Kolejna część obchodów odbyła się w sali Ośrodka Kultury i Rekreacji, gdzie goście i członkowie Związku mieli okazję spotkać przy wspólnym stole na "urodzinowym" obiedzie. Imprezę uświetnił występ zaprzyjaźnionego z PZERiI zespołu "Dziewiętliczanki", który swoimi ludowymi przyśpiewkami umilił uczestnikom konsumpcję.

W ten niezwykle uroczysty sposób paczkowski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczcił swoją długoletnią działalność na rzecz pomocy, integracji i poprawy bytu ludzi w "złotym wieku". Ta bogata 50-letnia historia ich pracy jest godna najwyższego szacunku.
Związkowcom składamy życzenia stałego rozwoju i satysfakcjonującej realizacji zamierzeń statutowych oraz mnóstwo zdrowia, zapału, energii, wytrwałości i satysfakcji z osiąganych efektów swojej działalności. Miejmy nadzieję, że kolejne jubileusze będą równie udane.

Otwórz