Kolejne mieszkanie na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kolejne mieszkanie na sprzedaż

Szukasz mieszkania? Mamy dla Ciebie kolejną propozycję. Gmina Paczków wystawiła właśnie na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy przy ulicy Kościuszki.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił niedawno pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 10 w Paczkowie. Mieszkanie położone jest w zachodniej części miasta, mierzy 31,36 m2 powierzchni użytkowej. Lokal składa się z kuchni, pokoju i przedpokoju. Przynależą do niego dwie piwnice o łącznej powierzchni 10,11 m2. WC do mieszkania znajduje się poza budynkiem, na pobliskiej działce należącej do Gminy Paczków.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 10/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 646/6 o pow. 0,0203 ha i zapisanym w księdze wieczystej Kw nr 58527. Lokal znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako "teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, w tym zamieszkania zbiorowego oraz obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających". Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 45 600 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2011 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (4 560,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 5 września 2011 r. do godz. 15.00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz