Wykazy nieruchomości do dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków. 

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • Działka nr 96 położona w Paczkowie - dzierżawa na okres 3 lat
  • Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczone nr działek 94, 679/3, 144/8
  • Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczone nr działek 350 - dzierżawa krótkoterminowa.

UWAGA: ustala się sześciotygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz