Wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków. 

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu:

I. Sprzedaż nieruchomości:

  • Lokal użytkowy nr 1 - Paczków, ul. Armii Krajowej 12 a
  • Budynek użytkowy jednolokalowy - Paczków, ul. Armii Krajowej

II. Dzierżawa nieruchomości:

  • Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie - działka nr 1093/7 (dzierżawa na okres 3 lat)

III. Najem lokalu:

  • Lokal usługowy - piwnica, Paczków, ul. Wrocławska 24-26-28
  • Pomieszczenie garażowe - Paczków, ul. Rynek 52

UWAGA: ustala się sześciotygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz