Mieszkanie w centrum na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkanie w centrum na sprzedaż

Szukasz mieszkania? Mamy dla Ciebie kolejną propozycję. Gmina Paczków wystawiła właśnie na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy przy ulicy Krasińskiego.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił niedawno pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 4 na II piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 1 w Paczkowie. Mieszkanie położone jest w pobliżu ścisłego centrum miasta i mierzy 26,53 m2 powierzchni użytkowej. Lokal składa się z kuchni, pokoju i WC. 

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w wysokości 5/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 400/1 o pow. 0,0244 ha i zapisanego w księdze wieczystej Kw nr 41562. Lokal znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń usługowych. Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 33 400 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2011 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (3 340,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 25 lipca 2011 r. do godz. 15.00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz