Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

I. Sprzedaż nieruchomości:

  • Lokal użytkowy nr 1-u - Paczków, ul. Moniuszki 2
  • Budynek użytkowy jednolokalowy - Paczków, ul. Armii Krajowej 31a
  • Lokal użytkowy nr 3-u - Paczków, ul. Armii Krajowej 4
  • Lokal użytkowy nr 3-u - Paczków, ul. Słowackiego 4
  • Lokal użytkowy nr 1-u - Paczków, ul. Daszyńskiego 9

II.    Dzierżawa nieruchomości:

  • Działka nr 448/2 położona w Paczkowie - dzierżawa na okres 3 lat
  • Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczone nr działek 51/2, 309, 213, 149 - dzierżawa na okres 3 lat.
  • Lokal użytkowy, Paczków, ul. Zawadzkiego 23

UWAGA: ustala się sześciotygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz