Wykazy nieruchomości do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków. 

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

I. Sprzedaż w drodze przetargu:

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie - działka nr 537/3 o pow. 0,1220 ha.
  • Lokal użytkowy Nr 2-u - Paczków, ul Rynek 51.
  • Lokal mieszkalny nr 3 - Paczków, ul. Kościuszki 10.

UWAGA: ustala się sześciotygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz