Paczków bez weekendowej opieki medycznej - samorządowcy zgłaszają sprzeciw

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczków bez weekendowej opieki medycznej - samorządowcy zgłaszają sprzeciw

1 marca w całej Polsce zmieniły się zasady dotyczące udzielania nocnej i świątecznej opieki medycznej. Jeszcze przed wprowadzeniem przekształceń, Narodowy Fundusz Zdrowia zapewniał, że pacjenci skorzystają na planowanych zmianach. Niestety, dla mieszkańców Gminy Paczków sytuacja wcale nie uległa poprawie, a wręcz przeciwnie - pogorszyła się.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego, a także całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy (w godzinach od 8:00 do godziny 8:00 dnia następnego).

Do tej pory weekendowe świadczenia medyczne w Paczkowie prowadziły dwie placówki - Przychodnia Rodzinna "Medicus" oraz NZOZ "Omega". Od 1 marca nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest już jednak związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zapisał się pacjent. W myśl nowych przepisów, ubezpieczeni, w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, będą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Problem w tym, że na Opolszczyźnie nocny i świąteczny dyżur pełni jak na razie 13 placówek, które wygrały ogłoszony przez opolski NFZ konkurs. Dla potencjalnych pacjentów z terenu Gminy Paczków najbliższym takim punktem jest... NZOZ RONDO w oddalonej od naszego miasta o 25 km Nysie.

W praktyce oznacza to, że jeśli paczkowianin poczuje się w weekend lub w nocy źle i będzie potrzebował pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ale nie będzie to stan nagły - zagrażający zdrowiu lub życiu - będzie musiał zgłosić się do nyskiego RONDA przy ulicy Kolejowej 2b. W groźniejszych sytuacjach powinniśmy oczywiście wezwać karetkę pogotowia.

Niestety, zmiana organizacji nocnych i weekendowych świadczeń zdrowotnych zaowocowała pozbawieniem mieszkańców Gminy Paczków dostępności do niezbędnej opieki medycznej na odpowiednim poziomie w dniach świątecznych i weekendowych. Negatywną opinię w tej sprawie wydał już Starosta Powiatu Nyskiego. Jego sprzeciw w tej kwestii wsparł także Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, który przygotował swoje indywidualne stanowisko (poniżej jego treść).

Sytuacja może ulec poprawie - NFZ zapewnia, że placówki, które wygrały konkurs, mogą uruchomić nowe miejsca udzielania takiej pomocy na podległym im obszarze. Być może uda się podjąć negocjacje z NZOZ RONDO i jednostka ta zdecyduje się otworzyć swój zamiejscowy oddział bliżej lub w samym Paczkowie? Jedno jest pewne - zwiększenie dostępności do nocnych i świątecznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców naszej gminy jest bardzo wskazane, a władze samorządowe Paczkowa z pewnością będą tego typu inicjatywy wspierać.  

Otwórz