Konkursy PCK pomyślne dla młodych paczkowian

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konkursy PCK pomyślne dla młodych paczkowian

19 kwietnia w Paczkowie odbyły się gminne etapy dwóch konkursów Polskiego Czerwonego Krzyża, w których znów z bardzo dobrej strony zaprezentowali się uczniowie paczkowskich szkół.

Rejonowe władze PCK zorganizowały w sumie dwa konkursy. Pierwszym z nich były eliminacje IX Turnieju PCK pod hasłem "Człowiek i jego środowisko", w których uczestniczyli uczniowie paczkowskich szkół podstawowych. Drugą przeprowadzoną tego dnia rywalizacją były międzyszkolne eliminacje do VI Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu, która przeprowadzona została w trzech kategoriach wiekowych - szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oba konkursy odbyły się tradycyjnie w budynku paczkowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.

Głównym celem konkursów było m.in. zainspirowanie i stworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej, promocja i popularyzacja idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich postaw i zachowań prozdrowotnych.

Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 30 pytań. Musiał również wykazać się znajomością zagadnień i praktycznych umiejętności związanych z pierwszą pomocą. Uczniowie szkół z terenu gminy Paczków spisali się bardzo dobrze - na sześć miejsc przypadających dla naszego rejonu, do etapu okręgowego zakwalifikowała się czwórka paczkowian. Pozostałe dwa miejsca uzupełniły reprezentantki gminy Otmuchów - Nina Bukartyk z Kałkowa oraz Roksana Tomczyszyn z Meszna. W zeszłym roku wychowankowie naszych szkół również pokazali klasę - wówczas na szczebel okręgowy awansowało pięć osób z Paczkowa i okolic.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody książkowe, które wręczyła im pani Stanisława Kosmal - sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Otmuchowie i członek OZO PCK w Opolu. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Urząd Miejski w Paczkowie. Otmuchowski zarząd PCK  składa serdeczne podziękowania sponsorom za finansowe wsparcie, władzom PSP nr 2 w Paczkowie za pomoc w organizacji konkursów oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do tegorocznych konkursów.

Laureaci konkursów PCK, które 19 kwietnia 2011 roku odbyły się w PSP nr 2:

Turniej PCK "Człowiek i jego środowisko":
I miejsce: Paweł Machowski  - PSP w Trzeboszowicach
II miejsce: Aleksandra  Bednarz i Kinga Ćwik - PSP nr 2 w Paczkowie

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu :
szkoły podstawowe:
I miejsce: Aleksandra Bartczyk - PSP w Trzeboszowicach
II miejsce: Anna Pytel - PSP w Kamienicy
III miejsce: Dorota Kula - PSP w Trzeboszowicach
szkoły gimnazjalne:
I miejsce: Magdalena Kozłowska - NGS w Paczkowie
II miejsce: Ewa Szczurek - PG w Paczkowie
III miejsce: Klaudia Kotara - PG w Paczkowie
szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Krzysztof Decowski - ZS Paczków
II miejsce: Jagoda Suszycka - ZS Paczków
III miejsce: Kamila Paluch - ZS Paczków

Uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
 

Otwórz