Złota rywalizacja przedszkolaków

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Złota rywalizacja przedszkolaków

Paczkowskie przedszkola po raz kolejny wzięły udział w dobroczynnej akcji "Gorączka Złota", którą w naszej gminie pilotuje Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Otmuchowie.

Jednym ze statutowych działań Polskiego Czerwonego Krzyża jest m.in. organizacja wypoczynku letniego dla najuboższych dzieci. Każdego roku prawie 4 miliony dzieci spędza lato w domu z powodu braku funduszy na wakacje. Są to najczęściej dzieci ubogie, zaniedbane edukacyjnie i wychowawczo, z rodzin niepełnych oraz marginalizowanych. PCK wychodzi im naprzeciw organizując specjalne turnusy kolonijne. Dzięki nim najmłodsi mają szansę spędzić wakacje poza domem i odreagować trudną sytuację rodzinną i społeczną.
Część środków finansowych na ten cel Polski Czerwony Krzyż gromadzi poprzez ogólnopolską akcję "Gorączka Złota", która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci. Zadanie to jest jednym z priorytetów Zarządu Rejonowego PCK  Otmuchów / Paczków.

W zeszłym roku wszystkie placówki oświatowe z naszego terenu zebrały 217 kg monet na łączną kwotę 2301 zł. Tegoroczna akcja została podzielona na dwa etapy: najpierw uczestniczyły w niej przedszkola, a następnie szkoły. PCK podsumowało już wyniki "Gorączki Złota" w przedszkolach. W dobroczynnej rywalizacji startowało siedem placówek - pięć z terenu Gminy Paczków oraz dwie z Gminy Otmuchów. W sumie przedszkolaki zebrały 65,6 kg monet na kwotę ponad 701 zł. Tytuły "Najlepszych Zbieraczy Złota" zdobyli wychowankowie Przedszkola Publicznego nr 3 w Paczkowie oraz Przedszkola Publicznego w Trzeboszowicach. Przedszkolaki z ulicy Młyńskiej zebrały najwięcej złotego bilonu (udało im się zgromadzić 12,3 kg monet), a dzieci z Trzeboszowic mogły pochwalić się najwyższym współczynnikiem zebranych kilogramów monet w przeliczeniu na przedszkolaka (średnio każdy z przedszkolaków przyniósł tam 0,442 kg bilonu).
Na kolejnych miejscach uplasowały się PP w Unikowicach, PP w Mesznie, PP nr 1 w Paczkowie, PP nr 1 w Otmuchowie oraz PP nr 2 w Paczkowie.

Akcja "Gorączka Złota", oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także ważny wymiar społeczny. Podczas akcji wśród najmłodszych promowana jest wartościowa idea wolontariatu - bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Dzieciaki pomagają swoim rówieśnikom, bo zbiórka groszówek wydatnie pomoże w organizacji wyjazdu dzieci na kolonie PCK. Wkrótce poznamy też wyniki szkolnej części "Gorączki Złota". Już teraz otmuchowski Zarząd Rejonowy PCK składa podziękowania paczkowskim przedszkolakom, ich rodzicom, dyrektorom oraz nauczycielom, którzy przeprowadzili na terenie placówek akcję pomocy potrzebującym.

Otwórz