Dziś rusza Narodowy Spis Powszechny

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dziś rusza Narodowy Spis Powszechny

1 kwietnia w całej Polsce ruszył Narodowy Spis Powszechny 2011. W ramach tego największego ogólnopolskiego badania statystycznego zbierane będą szczegółowe dane dotyczące polskiego społeczeństwa m.in. charakterystyki demograficznej ludności, aktywności ekonomicznej, dojazdu do pracy, źródła utrzymania i zasobów mieszkaniowych.

Narodowy Spis Powszechny 2011 będzie pierwszym tego typu przedsięwzięciem od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Ostatni spis ludności i mieszkań był przeprowadzony na terenie całego kraju w na przełomie maja i czerwca 2002 roku, a więc dwa lata przed przystąpieniem Polski do UE.
Przypomnijmy, że jesienią zeszłego roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził Powszechny Spis Rolny. Zebrane w ten sposób szczegółowe, aktualne informacje na temat polskiego rolnictwa, pozwolą na opisanie jego sytuacji społecznej i gospodarczej oraz scharakteryzowanie zachodzących w nim zmian. Na podstawie wyników PSR po raz pierwszy będzie można także dokonać statystycznej analizy rolniczych skutków wejścia naszego kraju w struktury UE.

Teraz pora na Narodowy Spis Powszechny, który dostarczy najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin. Pod lupą statystyków znajdą się także zasoby i warunki mieszkaniowe na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Szczególną wagę tegoroczny spis będzie przykładał do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
W NSP 2011 istotne będzie także uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 roku. Kontynuacja tych badań jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych pomiędzy spisami.

W Narodowym Spisie Powszechnym 2011 będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:

 • stan i charakterystyka demograficzna ludności,
 • edukacja,
 • aktywność ekonomiczna mieszkańców,
 • dojazdy do pracy,
 • źródła utrzymania mieszkańców,
 • niepełnosprawność,
 • obywatelstwo,
 • migracje wewnętrzne,
 • migracje zagraniczne,
 • narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne,
 • wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego),
 • gospodarstwa domowe i rodziny,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną, czyli z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym w następującej kolejności:

 • pobranie danych z systemów informacyjnych,
 • samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych,
 • wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego,
 • wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Paczków, aby odpowiednio się do niego przygotowali. Pamiętajmy, że osoby objęte spisem są zobowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadawane pytania. W związku z możliwością pojawienia się osób, które będą podszywać się pod rachmistrzów i próbować pod tym pretekstem odwiedzać mieszkańców w ich gospodarstwach domowych, informujemy, że w Gminie Paczków funkcję rachmistrza pełnić będzie pięć kobiet (dwie z nich działać będą na terenach wiejskich, trzy pozostałe "zajmą się" miastem).

Każdy rachmistrz spisowy podczas wykonywania swoich czynności będzie posługiwać się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, co do tożsamości rachmistrza, warto skontaktować się z pracownikiem Gminnego Biura Spisowego (Urząd Miejski w Paczkowie - ul. Rynek 1, Wydział Gospodarki Komunalnej - parter, pokój nr 5, tel. 77 431 6791 wew. 113, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobac).

Szczegółowe informacje na temat NSP 2011 znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Otwórz