Jedenaście marcowych uchwał

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Jedenaście marcowych uchwał

3 marca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się piąta w trwającej kadencji, a druga w tym roku sesja paczkowskiej Rady Miejskiej. Tym razem nasi rajcy podjęli aż jedenaście uchwał.

Na sali, obok członków Rady, pojawili się: Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, wiceburmistrz Grzegorz Jasiok oraz Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak. Posiedzenie zaszczyciła swoją obecnością także Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Karol. Nie zabrakło też kilkoro sołtysów wsi naszej gminy, m.in. nowego gospodarza Dziewiętlic - Tomasza Wanata.

Właściwe obrady poprzedziło jak zwykle sprawozdanie Burmistrza Gminy Paczków z jego działalności w okresie międzysesyjnym. Bogdan Wyczałkowski wspomniał m.in. o zatwierdzeniu wnioskowanej przez mieszkańców zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej przy boisku sportowym we wsi Dziewiętlice (zmiana z drogi dwukierunkowej na jednokierunkową), rozdysponowaniu środków dla organizacji pozarządowych w ramach pożytku publicznego, zleceniu przygotowania raportu z realizacji w ostatnich dwóch latach Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz ogłoszeniu przetargu na sprzedaż działki pod działalność usługową, która zlokalizowana jest w okolicach dawnej stacji benzynowej. Gospodarz Paczkowa poinformował też o ufundowaniu nagród dla trzech najlepszych rolników z terenu naszej gminy, podpisaniu zaświadczenia o pomocy "de minimis" dla paczkowskiej firmy JARPAK oraz o szczegółowym zapoznaniu się z wydatkami na remonty lokali komunalnych i ustaleniu harmonogramu przeprowadzania tych modernizacji, które ZUKiM będzie cyklicznie raportował. Burmistrz potwierdził także podpisanie umowy z firmą, która będzie odpowiedzialna za usuwanie z terenu gminy Paczków padłych zwierząt, zaakceptowanie nowych stawek za usługi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) oraz zapoznanie się i przekazanie do Biura Rady Miejskiej pisma Społecznego Komitetu Parafian Paczkowa w sprawie budowy w naszym mieście pomnika Papieża Jana Pawła II.

W kolejnej części posiedzenia radni przedstawili ustalone na poszczególnych komisjach wnioski. Wśród nich znalazła się m.in. propozycja zorganizowania w tym roku konkursu na najpiękniej ukwieconą, a w okresie bożonarodzeniowym najpiękniej oświetloną, posesję na terenie gminy Paczków. Rajcy zaproponowali także zabezpieczenie w tegorocznym budżecie kwoty 10 tys. zł na program "Odnowa wsi", przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie proponowanych przekształceń przedszkoli w placówki stowarzyszeniowe, a także organizowanie cyklicznych spotkań przedstawicieli wiejskich placówek kulturalnych (celem koordynacji wspólnych planów i działań).
Komisje zawnioskowały również zmiany w dotychczasowej umowie utrzymania terenów zielonych, proponując podział poszczególnych czynności na kilka odrębnych umów (koszenie trawy i sprzątanie liści, pielęgnacja kwiatów i krzewów, cięcia pielęgnacyjne oraz utrzymania placów zabaw). Radni zaapelowali też o zobowiązanie zarządców zabytkowych nieruchomości (np. rynkowych kamienic) do stosowania obowiązujących przepisów prawa budowlanego podczas przeprowadzania przez nich wszelkiego rodzaju prac remontowo-budowlanych - np. wymiany okien, montażu szyldów i neonów, doboru kolorów elewacji, montażu urządzeń klimatyzacyjnych. Wszystkie te zadania wymagają indywidualnych konsultacji w zakresie ochrony konserwatorskiej, dlatego członkowie Rady widzą konieczność zobligowania zarządzania do przestrzegania aktualnych przepisów.

Po przedstawieniu wniosków Komisji Stałych, głos zabrała Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Karol, która przyjechała z Opola, by pogratulować radnym sukcesu w Wyborach Samorządowych 2010 oraz przekazać bieżące informacje ze stolicy województwa. Pani Karol podkreśliła, że rozpoczęty niedawno rok nie będzie dla samorządów rokiem łatwym. Nowe przepisy Ustawy o finansach publicznych wymuszają na władzach lokalnych wdrożenie skutecznych planów oszczędnościowych. Zdaniem byłej Wicemarszałek Województwa, to "zaciskanie pasa" będziemy obserwować na każdym samorządowym szczeblu, jednak poczucie tożsamości z gminą i regionem, a także właściwa praca samorządu i rozsądne dysponowanie środkami finansowymi, zapewni dalszy rozwój miasta i jego okolic. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego zaapelowała do radnych o mądre, przemyślane i odpowiedzialne decyzje, na których Paczków i jego mieszkańcy będą mogli skorzystać.

Podczas marcowej sesji radni pochylili się nad jedenastoma uchwałami. Pierwsze dwie z nich dotyczyły "kosmetycznych" zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w tegorocznym budżecie gminnym. Następnie rajcy podjęli uchwały w sprawie uchwalenia dwóch gminnych dokumentów strategicznych na 2011 rok: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii.
Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Paczków. Projekt zakładał zachowanie pensji gospodarza "Polskiego Carcassonne" na dotychczasowym poziomie. Warto dodać, że aktualne wynagrodzenie Burmistrza pozostaje bez zmian od początku 2008 roku. Radni przyjęli uchwałę niemal jednomyślnie (przy jednym głosie wstrzymującym się).

Nasi rajcy podjęli także nową uchwałę w sprawie ustalenia w centrum Paczkowa Strefy Płatnego Parkowania. Dokument reguluje zasięg SPP (całość Rynku, pełen wymiar ulic: Narutowicza, Kościelnej, Krasińskiego, Wojska Polskiego, Wrocławskiej, Emilii Plater, Piastowskiej, Sikorskiego, Słowackiego, Kołłątaja oraz ulicę Wojska Polskiego od Rynku do Bramy Nyskiej), wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP (do pół godziny parkowania 1,00 zł; za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł; za drugą godzinę 2,20 zł; za trzecią godzinę 2,40 zł; za każdą następną rozpoczętą godzinę 2,00 zł) oraz kwoty opłat abonamentowych i zerowe stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg. Intencją władz samorządowych Paczkowa jest reaktywacja Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta. Przypomnijmy, że powstała w styczniu 2008 roku SPP została zawieszona 1 listopada 2010 roku i od tamtej pory parkowanie w sercu "Polskiego Carcassonne" jest darmowe. Wiele wskazuje na to, że już latem tego roku za zaparkowanie samochodu na paczkowskim Rynku i ulicach dojazdowych trzeba będzie znów zapłacić.

Za pomocą następnego projektu radni wprowadzili kilka zmian do zeszłorocznej uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi. Przegłosowaniem kolejnej uchwały członkowie Rady wyrazili zgodę na zawarcie umowy najmu jednego z gminnych pomieszczeń garażowych. Ostatnie trzy projekty dotyczyły tegorocznych planów pracy Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz innych Komisji Stałych Rady Miejskiej.

W części poświęconej wolnym wnioskom, zapytaniom i interpelacjom radnych Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Michael odczytał pismo Społecznego Komitetu Parafian Paczkowa w sprawie budowy w naszym mieście pomnika Papieża Jana Pawła II. Wspomniana inicjatywa zakłada wzniesienie na terenie skweru plant miejskich przy ulicy Kościelnej monumentu przedstawiającego wizerunek Papieża Polaka.
Odczytano także dwa wnioski pana Marka Kupczka. W pierwszym z nich radny odniósł się do tematu konieczności sprawowania nadzoru nad zarządcami zabytkowych nieruchomości Paczkowa oraz metody zobowiązania ich do stosowania obowiązujących przepisów prawa budowlanego podczas przeprowadzania przez nich wszelkiego rodzaju prac remontowo-budowlanych. Drugi wniosek pana Kupczaka dotyczył skargi na Burmistrza Gminy Paczków. Radny zdecydował się zwrócić do Rady Miejskiej o rozpatrzenie zażalenia na sposób prowadzenia korespondencji urzędowej. W kilku pismach użyto jego imienia i nazwiska w kontekście, który, zdaniem radnego Kupczaka, deprecjonuje znaczenie jego pracy w Radzie oraz przedstawia jego osobę w negatywnym świetle. Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Pojawiło się także kilka innych tematów. Radni pytali m.in. o plany tworzenia nowych miejsc parkingowych, remont placu parkingowego przy ulicy Staszica, ewentualną modernizację jednej z gminnych dróg w Wilamowej oraz możliwość podjęcia starań w sprawie przywrócenia do paczkowskiego szpitala specjalistycznej karetki pogotowia. Padła też propozycja zapraszania na sesje Rady Miejskiej dyrektorów i pracowników funkcyjnych z gminnych jednostek organizacyjnych. 

Otwórz