Znamy już wszystkich nowych sołtysów

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Znamy już wszystkich nowych sołtysów

W miniony weekend gospodarzy swoich miejscowości wybrali mieszkańcy ostatnich trzech wsi - Gościc, Unikowic i Starego Paczkowa. Tym samym Wybory Sołeckie 2011 w Gminie Paczków dobiegły końca. Tylko w trzech podpaczkowskich wsiach nastąpiła zmiana gospodarzy, w pozostałych dziewięciu miejscowościach obecni sołtysi pozostali na swoich stanowiskach. 

W piątek 11 marca wyborcze zebranie wiejskie odbyło się w Gościcach, gdzie o reelekcję ubiegał się dotychczasowy sołtys - Władysław Krótkiewicz. Innych kandydatur nie zgłoszono, dlatego w głosowaniu mieszkańcy wsi, zamiast wybierać nazwisko, musieli udzielić odpowiedzi na pytanie, czy chcą, by pan Władysław kontynuował swoją sołecką "misję". Większość z uczestników zebrania opowiedziała się za, dlatego personalnych zmian na stanowisku sołtysa Gościc nie będzie - Władysław Krótkiewicz będzie piastował tę funkcję przez kolejne cztery lata. Podczas spotkania wykrystalizowała się także nowa Rada Sołecka, którą tworzyć będą: Krzysztof Zaklikiewicz, Mateusz Gołuszko, Maria Hulbój, Jarosław Pawełczyk i Andrzej Bułka.

Następnego dnia - w sobotę 12 marca - wybory sołtysów odbyły się w kolejnych dwóch wsiach: Starym Paczkowie i Unikowicach. W pierwszej miejscowości o funkcję sołtysa ponownie ubiegała się pani Wiesława Kurowska, która obowiązki sołtysa pełni od 2007 roku. Mieszkańcy wsi zaufali jej po raz kolejny, ponownie wybierając ją na gospodarza swojej miejscowości. W zarządzaniu Starym Paczkowem pomagać jej będzie 7-osobowa Rada Sołecka w składzie: Teresa Pytel, Elżbieta Dróżdż, Bogusława Rusin, Barbara Piwowarska, Monika Madziar, Marta Olejnik i Łukasz Jaszczurowski.

Ostatnie tegoroczne wybory sołeckie odbyły się w Unikowicach, gdzie pełniąca do tej pory funkcję sołtysa Dorota Wojtaś nie zdecydowała się ponownie ubiegać się o to stanowisko. Jedyną zgłoszoną kandydatką okazała się pani Janina Żak, która ma spore doświadczenie w sprawowaniu tej funkcji - w latach 2003-2007 była już sołtyską Unikowic. Uczestnicy zebrania opowiedzieli się za tą kandydaturą i przez najbliższe cztery lata pani Janina znów będzie sołtysować w swojej wsi. Niezbędne wsparcie zapewni jej Rada Sołecka, w skład której weszli: Anna Marek, Zofia Jakus, Piotr Niedźwiecki, Józef Molanda, Małgorzata Pikul i Robert Skóra.

Poniżej zamieszczamy wykaz sołtysów z terenu Gminy Paczków w kadencji 2011-2015:

SOŁECTWO SOŁTYS TELEFON
Dziewiętlice Tomasz Wanat
(77)
Frydrychów Kazimierz Podgórski (77)
Gościce Władysław Krótkiewicz (77) 431 70 15
Kamienica Adam Czadankiewicz (77) 431 63 58
Kozielno Janina Pomietło (77) 431 79 14
Lisie Kąty Sylwia Bogdanowicz (77) 431 66 01
Stary Paczków Wiesława Kurowska (77) 431 75 36
Ścibórz Urszula Bednarz-Borys (77) 431 30 54
Trzeboszowice Helena Majka (77) 431 37 70
Ujeździec Piotr Biernat (77) 431 30 79
Unikowice Janina Żak
(77) 435 14 87
Wilamowa Stanisława Grabowska (77) 431 57 33
Otwórz