Na sprzedaż 12-arowy teren pod usługi

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Na sprzedaż 12-arowy teren pod usługi

Gmina Paczków ogłosiła właśnie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnej działki pod zabudowę usługową. Nieruchomość leży w okolicach Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa w okolicach Osiedla Jana III Sobieskiego - w pobliżu skrzyżowania ulic Zawadzkiego i Kopernika. Dokładną lokalizację wspomnianej działki ilustruje zdjęcie lotnicze (po lewej).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego parcela nr 992/31 przeznaczona pod zabudowę usługową (tak zwane "usługi nieuciążliwe"). Działka ma ponad 12 arów powierzchni i graniczy z gruntem, na którym znajduje się budynek dawnej stacji benzynowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. To już drugi przetarg na tę działkę - poprzedni, wyznaczony na dzień 21 stycznia 2011 r., zakończył się wynikiem negatywnym. Tym razem zainteresowani zakupem tej parceli muszą przygotować co najmniej 45 000 zł + VAT.

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2011 r. od godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy lub na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2011 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwórz