Urzędnicy roznoszą podatkowe decyzje wymiarowe

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Urzędnicy roznoszą podatkowe decyzje wymiarowe

Od zeszłego tygodnia na terenie gminy Paczków trwa akcja doręczania mieszkańcom decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, pisma i decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom za pośrednictwem pracowników organu podatkowego lub drogą pocztową. W Paczkowie do roznoszenia decyzji wymiarowych zaangażowanych zostało 10 pracowników Urzędu Miejskiego, a w poszczególnych sołectwach naszej gminy korespondencję podatkową roznoszą także sołtysi. Wszystkie pisma zostaną dostarczone do adresatów - dzierżawców oraz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości - najpóźniej do 28 lutego 2011 r. Warto nadmienić, że w przypadku współwłasności małżeńskiej, małżonkowie otrzymują dwa egzemplarze decyzji (po jednym dla każdego z nich), ale obowiązuje ich uiszczenie jednej kwoty podatku. W tym roku takie rozwiązanie zostanie zastosowane przez Gminę Paczków po raz pierwszy.

Do doręczenia jest ponad 4000 decyzji, a każda z nich musi zostać dostarczona za potwierdzeniem odbioru, dlatego koszty rozesłania ich drogą pocztową byłyby bardzo wysokie. Akcja roznoszenia decyzji spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania paczkowskiego magistratu. Doręczanie może odbywać się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie wolnym od zajęć. Każdy adresat pisma potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem. Pracownicy urzędu, roznoszący decyzje wymiarowe, nie pobierają od mieszkańców żadnych pieniędzy.

Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie wydawanych decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości należy kierować do Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1, II piętro, pok. 16-17) - tel. (77) 431 67 91 wew. 181-182.

Otwórz