Grunt w Gościcach na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Grunt w Gościcach na sprzedaż

Szukasz gruntu w okolicach Paczkowa? Mamy dla ciebie dobrą informację. Gmina Paczków ogłosiła właśnie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Gościce.

Przedmiotem przetargu jest działka nr 364/4 o łącznej powierzchni ok. 30 arów (dokładnie 0,3056 ha), położona w południowo-zachodniej części Gościc. Grunt ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale w operacie ewidencji gruntów i budynków teren figuruje jako "grunty orne". Południowa granica działki bezpośrednio przylega do potoku. Działka jest zadrzewiona kilkoma starymi drzewami owocowymi w wieku nieproduktywnym, a około 30% terenu od strony potoku jest zakrzaczona.

Na działce znajduje się słup energetyczny, a przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, dlatego ewentualny nabywca jest zobowiązany do zapewnienia specjalistycznym służbom swobodny i nieodpłatny dostęp do sieci. Grunt podlega wyłączeniu z produkcji rolnej i jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Cena wywoławcza wynosi 25 tys. zł + VAT.

Przetarg odbędzie się w piątek 25 marca 2011 roku o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń, I piętro). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy lub na konto UM Paczków najpóźniej 21 marca 2011 r. Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM Paczków - parter, pokój nr 1, tel. (77) 4316791 wew. 110.

Otwórz