Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza wszystkie paczkowskie organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z Organizacjami Pozarządowymi i innymi tego typu podmiotami.

Nie od dziś wiadomo, że aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Właściwy rozwój Gminy Paczków i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem samorządu, a organizacje pozarządowe odgrywają w tym procesie niezwykle istotną rolę.
Ustalany co roku Programu Współpracy Gminy Paczków z Organizacjami Pozarządowymi jest aktem prawa miejscowego, w którym opisane są szczegóły współpracy samorządu z tego typu podmiotami. W ramach niniejszego dokumentu Gmina Paczków pragnie rozwijać politykę partnerstwa, sprecyzować jasne oraz czytelne rozwiązania finansowe włączające organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w realny system demokracji lokalnej.

Celem spotkania będzie przeprowadzenie konsultacji zmiany rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z Organizacjami Pozarządowymi oraz omówienie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy. Należą do nich: Stowarzyszenie "Więź", Stowarzyszenie "Alterna", Stowarzyszenie "Amicus", LZS Kamienica, LZS Trzeboszowice, LZS Ujeździec, LZS Frydrychów, LZS Dziewiętlice, LZS Trzeboszowice, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Zarząd Okręgu Paczków, Uczniowski Klub Sportowy "Lider" w Paczkowie, Klub Sportowy "Sparta" Paczków, Polski Czerwony Krzyż, Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu, Caritas Diecezji Opolskiej.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w piątek 11 lutego 2011 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Serdecznie zapraszamy!

Otwórz