Mniej pieniędzy na walkę z bezrobociem - Powiat protestuje

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mniej pieniędzy na walkę z bezrobociem - Powiat protestuje

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Nysie, której przewodniczy Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, wystosowała oficjalny protest przeciwko przewidzianemu w 2011 roku radykalnemu obniżeniu środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Problem dotyczy całego kraju, ponieważ polski rząd zredukował w tym roku wydatki na ten cel z zeszłorocznych 7 mld zł do 3,2 mld zł. 

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie przeznaczył na aktywne formy walki z bezrobociem ponad 33 mln zł. Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz stypendia osób bezrobotnych - pozwoliło to zaktywizować ponad 6 tysięcy osób zamieszkałych na terenie powiatu nyskiego. W tym roku sytuacja wygląda znacznie gorzej - PUP Nysa otrzymał na ten cel środki finansowe w wysokości... 6,5 mln zł. W praktyce oznacza to, że wspomnianych form aktywizacji bezrobotnych będzie znacznie mniej. 

Nie są to dobre wieści, tym bardziej, że statystyki są dość pesymistyczne. Bezrobocie na naszym terenie rośnie - w grudniu 2010 r. w powiecie nyskim zarejestrowano 8770 bezrobotnych, co definiuje wysokość powiatowego bezrobocia na poziomie 19,1%. Na koniec zeszłego roku w gminie Paczków odnotowano 1097 osób bezrobotnych (515 kobiet i 582 mężczyzn).

Pięciokrotnie niższy limit roczny na aktywną walkę z bezrobociem wzbudził stanowczy sprzeciw władz powiatowych i zaowocował pisemnym protestem nyskiej Rady Zatrudnienia. Jej członkowie, na czele z Burmistrzem Gminy Paczków Bogdanem Wyczałkowskim, uznali, że to "drastyczne ograniczenie zakresu pomocy i wsparcia w stosunku do ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują, jest wypaczeniem służebnej i pomocniczej roli Państwa wobec własnych bezrobotnych obywateli". Pod uchwałą podpisy złożył Starosta Nyski Adam Fujarczuk oraz Przewodniczący i członkowie Rady - wśród nich m.in. Burmistrz Gminy Otmuchów Jan Woźniak, Wójt Gminy Kamiennik Kazimierz Cebrat, Przewodniczący NSZZ Solidarność Nysa Marian Tomczyszyn czy Dyrektor ZGKiM Korfantów Janusz Wójcik. 

Poniżej zamieszczamy skan uchwały protestującej, którą 27 stycznia 2011 roku przyjęła Powiatowa Rada Zatrudnienia w Nysie. Jej treść trafi wkrótce na biurko Marszałka Województwa Opolskiego. Pozostaje mieć nadzieję, że władze wyższego szczebla wezmą pod uwagę to stanowisko i uchwała przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększenia przyznanego limitu środków. 

Otwórz