Paczkowscy licealiści i Polska Akcja Humanitarna

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowscy licealiści i Polska Akcja Humanitarna

Prawie trzydziestu uczniów paczkowskiego Zespołu Szkół wzięło udział w warsztatach poświęconych pracy Polskiej Akcji Humanitarnej oraz problemom, z którymi zmaga się ta fundacja. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach pilotowanego przez PAH projektu "Szkoła Humanitarna", do którego ZS Paczków przystąpił we wrześniu zeszłego roku.

Spotkanie odbyło się we wtorek 18 stycznia, a poprowadziła je pani Dominika Rypa - koordynatorka toruńskiego biura Polskiej Akcji Humanitarnej. Pani Dominika opowiedziała młodym paczkowianom o działalności PAH, bieżących misjach (w Sudanie, Palestynie i Afganistanie) i projektach fundacji oraz o możliwościach wsparcia jej działalności. Tematem przewodnim warsztatów był jednak problem imigrantów w Polsce.

Od początku lat 90-tych XX wieku Polska staje się krajem przeznaczenia i tranzytu wielu cudzoziemców,  głównie z krajów byłego ZSRR (np. Gruzji, Białorusi czy autonomicznej republiki Czeczeni). Ich znacząco większa niż wcześniej obecność stanowi w kontekście rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej spory dylemat i wyzwanie dla europejskiej i polskiej polityki migracyjnej. W 2009 roku w Polsce zarejestrowano ponad 10 tysięcy imigrantów. Dane te są statystykami oficjalnymi - w rzeczywistości mogą być znacznie wyższe, ponieważ trudno oszacować ilu cudzoziemców przedostaje się na teren naszego kraju nielegalnie, bez wiedzy organów państwowych. Spośród wspomnianych 10 tysięcy ludzi tylko nieco ponad 2 tysiące otrzymało status uchodźcy. Pozostała część została deportowana do swoich ojczystych państw.
Założony w 1992 roku PAH niesie pomoc ludziom zmuszonym do ucieczki ze swego kraju i poszukującym schronienia nad Wisłą. Nie jest to zadanie proste - często imigranci mają za sobą wiele traumatycznych przeżyć, są wystraszeni i wycieńczeni fizycznie. PAH ułatwia im rozpoczęcie nowego życia i integrację z polskim społeczeństwem - pomaga w kwestiach formalnych związanych z uzyskaniem statusu uchodźcy, prowadzi świetlice integracyjne dla dorosłych, Dom Uchodźcy, Klub Pracy oraz przydatne zajęcia z języka polskiego.

Podczas wtorkowych zajęć uczniowie paczkowskiego ZS m.in. poznali definicję uchodźcy i azylu oraz podstawowe zasady przyznawania statusu uchodźcy w prawie polskim. Temat wzbudził spore zainteresowanie i sprowokował kilka ciekawych dyskusji, tym bardziej, że nasi licealiści od początku roku szkolnego uczestniczą w projekcie "Szkoła Humanitarna". Jest to roczny, pilotowany przez PAH program edukacyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie zaangażowanych i odpowiedzialnych postaw względem otaczającego świata i zamieszkujących go ludzi.
Paczkowski Zespół Szkół przystąpił do projektu jako jedna z kilkunastu szkół w Polsce. Klub "Szkoły Humanitarnej" prowadzą trzy nauczycielki - Jolanta Kalisz, Ewa Łopatka i Elżbieta Twaróg, a uczestniczący w nim uczniowie otrzymują do wyboru szereg zadań, dzięki którym przyswajają sobie kluczowe pojęcia z zakresu globalizacji, praw człowieka oraz roli, jaką odgrywają one w życiu każdego z nas. 

Otwórz