45 procent dotacji na kolektory słoneczne

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności 45 procent dotacji na kolektory słoneczne

Sezon grzewczy w pełni, dlatego przypominamy wszystkim osobom zainteresowanym alternatywnymi źródłami energii o możliwości pozyskania kredytu na zakup kolektorów słonecznych  z 45% dopłatą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Montaż kolektorów słonecznych, czyli urządzeń do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło, jest w Polsce coraz popularniejszą metodą wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Z roku na rok rośnie ilość prywatnych domów, wspólnot mieszkaniowych czy siedzib firm, które stosują to proekologiczne rozwiązanie.

Nowe możliwości otrzymania dofinansowania pojawiły się dzięki zawarciu przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umów z sześcioma bankami, które uruchomiły program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Dzięki temu NFOŚiGW oferuje bardzo korzystne rozwiązanie - 45% dopłaty do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Finansowe wsparcie jest udzielane zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Środki z kredytu bankowego z dotacją NFOŚiGW wypłacane będą bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektorów słonecznych, na podstawie wystawionych faktur wystawionych na zakup i montaż tych urządzeń.

Odbiorcami kredytów ze wspomnianym 45% dofinansowaniem mogą być wspólnoty mieszkaniowe lub osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której chcą zainstalować zakupione kolektory słoneczne. Wysokość kredytu będzie mogła sięgać nawet 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji - w praktyce oznacza to, że tego typu inwestycje mogą wcale nie wymagać wkładu własnego.
Lista banków oferujących wspomniane kredyty oraz szczegółowe informacje na temat udzielanych dopłat znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej NFOŚiGW.

Otwórz