Burmistrz zaprzysiężony i komisje wybrane - rusza walka z planowanymi likwidacjami

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Burmistrz zaprzysiężony i komisje wybrane - rusza walka z planowanymi likwidacjami

Bogdan Wyczałkowski, wybrany w tegorocznych Wyborach Samorządowych na Burmistrza Gminy Paczków, został już oficjalnie zaprzysiężony na to stanowisko. Formalności tej dopełniono na uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w poniedziałek 13 grudnia w paczkowskim ratuszu.

- Obejmując Urząd Burmistrza Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg - tymi słowami Bogdan Wyczałkowski oficjalnie rozpoczął swoją czwartą kadencję na stanowisku Burmistrza Gminy Paczków, które piastuje nieprzerwanie od 1998 roku. Zaprzysiężenie odbyło się podczas drugiej sesji Rady Miejskiej, w obecności wszystkich radnych oraz Skarbnika Gminy Paczków Dariusza Wąsiaka, Komendanta Straży Miejskiej Mirosława Szpyta i sołtysów kilku podpaczkowskich wsi.

Przypominamy, że w tegorocznych wyborach samorządowych Bogdan Wyczałkowski pokonał w drugiej turze swojego kontrkandydata Artura Rolkę, uzyskując ok. 57% poparcia. Mieszkańcy Gminy Paczków w większości wyrazili aprobatę dla dotychczasowej pracy burmistrza i opowiedzieli się za jej kontynuacją.

Poniedziałkową sesję rozpoczęto od dopełnienia zaległej formalności - Bernadeta Gołuszko, która z powodów zdrowotnych nie mogła pojawić się na inauguracyjnym spotkaniu, odebrała zaświadczenie o uzyskaniu mandatu, złożyła uroczyste ślubowanie i została oficjalnie zaprzysiężona na członka Rady Miejskiej. Następnie radni przystąpili do zgłaszania propozycji składów poszczególnych komisji stałych i poddali je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonych wcześniej rozmów i konsultacji, Rada przyjęła uchwałę, w myśl której składy czterech wewnętrznych komisji paczkowskiej Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 będą przedstawiać się następująco:

  • Komisja Rewizyjna - Eugenia Romańczyk (Przewodnicząca), Tomasz Wiśniewski, Eugeniusz Mikołajczak, Katarzyna Motyka, Stanisława Sroka
  • Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami - Władysław Krótkiewicz (Przewodniczący), Tomasz Wiśniewski, Bernadeta Gołuszko, Wiesława Kurowska, Jolanta Kalisz, Bożena Małochleb
  • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - Stanisława Sroka (Przewodnicząca), Jarosław Soszek, Władysław Krótkiewicz, Bernadeta Gołuszko, Marek Kupczak, Jolanta Kalisz, Przemysław Tetłak
  • Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Marek Kupczak (Przewodniczący), Katarzyna Motyka, Jarosław Soszek, Bożena Małochleb, Wiesława Nowakowska, Przemysław Tetłak, Wiesława Kurowska, Eugeniusz Mikołajczak

Była to jedyna uchwała, nad jaką tego dnia skupiła się paczkowska Rada. Wiele ważnych dla mieszkańców naszej gminy kwestii zostało poruszonych w części poświęconej wolnym wnioskom, interpelacjom i zapytaniom radnych.

Pierwszą z nich był temat prawdopodobnych likwidacji dwóch działających w Paczkowie powiatowych jednostek organizacyjnych - takie plany już teraz snuje Zarząd Powiatu Nyskiego względem filii Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji Starostwa Powiatowego. Wszystko wskazuje na to, że nasze władze samorządowe czeka "powtórka z rozrywki" - znów na początku roku trzeba będzie walczyć o utrzymanie tych niezwykle istotnych dla naszego miasta instytucji. Przypomnijmy, że prawie dwa lata temu mieszkańcy i samorządowcy Paczkowa stoczyli zaciętą, ale co najważniejsze skuteczną, "bitwę" o dalsze funkcjonowanie wydziału komunikacji. Wówczas, dzięki rozlicznym apelom, pismom, negocjacjom i popartym podpisami mieszkańców protestom, udało się przeforsować korzystną dla naszego miasta decyzję włodarzy powiatowych. Oddział wydziału komunikacji został w Paczkowie, ale Gmina Paczków musiała zobowiązać się do partycypacji kosztów jego funkcjonowania. Jak będzie teraz? Wiele wskazuje na to, że decyzja o zamknięciu paczkowskiego oddziału PUP jest nieuchronna, a niewykluczone, że podobny los czeka również wydział komunikacji. Więcej będziemy wiedzieć już w najbliższy czwartek. Burmistrz Bogdan Wyczałkowski zapowiedział jednak, że Paczków "tanio skóry nie sprzeda" - władze miasta szykują szeroko zakrojoną kampanię, której celem jest zebranie jak największej ilości podpisów pod petycją do Zarządu Powiatu Nyskiego w tej sprawie. Zaapelował też do radnych, by przyłączyli do tej inicjatywy. 

Równie niepokojące wieści przyniósł radny Marek Kupczak, który poinformował o zaplanowanej przez ENERGIA PRO Zakład Energetyczny Opole likwidacji Rejonu Energetycznego w Paczkowie. W jej efekcie 1 stycznia 2011 roku cała kadra pracownicza i wszystkie kompetencje paczkowskiego oddziału zostaną przeniesione do Nysy. To kolejny dowód na zataczającą coraz szersze kręgi ideę centralizacji pracy instytucji świadczących istotne usługi dla ludności. Widmo zamknięcia popularnego "energetyka" jest bardzo realne, dlatego również w tej sprawie zaapelowano o poparcie inicjatywy oprotestowania tych planów.

Pojawił się także temat przejętego w zeszłym roku przez władze powiatowe Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nysie. Burmistrz Wyczałkowski poinformował, że w nadchodzącym roku Gmina Paczków, chcąc utrzymać na swoim terenie dotychczasowe połączenie autobusowe, będzie zmuszona partycypować w kosztach transportu PKS - już teraz wiadomo, że paczkowski samorząd będzie musiał "dołożyć" kwotę ok. 104 tys. zł. Proponowane przez powiat rozwiązanie nie zwiastuje niczego dobrego, tym bardziej, że mieszkańcy naszej gminy już teraz uskarżają się na zbyt małą połączeń komunikacyjnych, a to wiązałoby się z jeszcze większymi wydatkami na ten cel. 

Otwórz