Paczkowscy krwiodawcy podsumowali rok

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowscy krwiodawcy podsumowali rok

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa członkowie paczkowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizowali pod koniec listopada okolicznościowe spotkanie, połączone z udekorowaniem kilku liderów oddawania krwi specjalnymi medalami. 

Spotkanie odbyło się w piątek 26 listopada w świetlicy paczkowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Paczkowie, a poprowadził je prezes działającego przy spółce Famad Klubu HDK PCK - pan Paweł Pindel (na zdjęciu głównym). Oprócz krwiodawców, młodzieży działającej w szkolnych klubach PCK i aktywnie wspierających ideę krwiodawstwa działaczy, w zebraniu wzięli udział również zaproszeni goście, m.in. Stanisława Kosmal - członek Opolskiego Zarządu Okręgowego PCK, Teresa Stopyra - Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Otmuchowie, Wiesław Kosmal - Prezes HDK PCK Otmuchów oraz pełniący rolę gospodarza Zbigniew Mularczyk - Komendant Straży Pożarnej w Paczkowie. Nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych Paczkowa, na czele z Burmistrzem Bogdanem Wyczałkowskim oraz jego zastępcą - Grzegorzem Jasiokiem.

Prezes Pindel przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności paczkowskiego Klubu HDK PCK, który funkcjonuje nieprzerwanie już od 1976 roku, obecnie zrzeszając w swoich strukturach ponad 40 członków. W tym roku krwiodawcy Klubu oddali ponad 50 litrów krwi, brali także udział w rejonowych i wojewódzkich zawodach sportowych oraz zorganizowali, przy współpracy z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół w Paczkowie, dwie zbiórki tego drogocennego płynu. 

Spotkanie uświetniły występy artystyczne uczniów trzech paczkowskich szkół - PSP nr 2 i PSP nr 3 oraz Gimnazjum Publicznego. Wszyscy zebrani otrzymali także specjalne przygotowane na tę okazję kolorowe laurki od Szkolnych Kół PCK. Wręczono również dyplomy, podziękowania i wyróżnienia działaczom oraz propagatorom działalności Klubu HDK PCK, a trzej liderzy krwiodawstwa otrzymali medale "Twoja krew ratuje życie" - wręczono je Pawłowi Pindlowi (65 litrów krwi), Zygmuntowi Droździkowi (55 litrów krwi) oraz Bronisławowi Łasutowi (53 litry krwi). 

Impreza, oprócz możliwości podsumowania całorocznej działalności Klubu HDK PCK w Paczkowie, przyniosła także okazję podziękowania wszystkim, którzy od lat dzielą się cząstką siebie, oddając życiodajny i niezwykle cenny płyn - krew. Promują w ten sposób ideę honorowego krwiodawstwa i ratują ludzkie życie, co jest godne najwyższego szacunku i uznania. Już w przyszłym roku paczkowski Klub HDK PCK obchodził będzie okrągły jubileusz - 35-lecie swojego istnienia. Jego członkom i działaczom już teraz należą się wielkie brawa, bo w swojej dotychczasowej działalności zebrali oni już ponad 1400 litrów krwi. 

Otwórz