Paczków zaprezentował unijny dorobek

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczków zaprezentował unijny dorobek

Gmina Paczków została zaproszona do udziału w konferencji pt.: "Fundusze Europejskie szansą na rozwój". Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie dobrych praktyk w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Paczków ma na tym polu spore osiągnięcia - w ostatnich czterech latach paczkowski samorząd pozyskał ze źródeł unijnych przeszło 11 mln zł, a jest duża szansa, że jeszcze w tym roku suma ta sięgnie prawie 15 mln zł.

Konferencja odbyła się 15 listopada w nyskim Muzeum, a zorganizował ją, działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych, struktur organizacyjnych Starostwa Powiatowego, Radni Powiatu, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz licznie zgromadzona młodzież maturalna liceum "Carolinum".
Otwarcia konferencji dokonał Starosta Nyski Adam Fujarczuk, który, dziękując gościom za przybycie, podkreślił jak ważne dla rozwoju naszego regionu jest efektywne wykorzystanie środków unijnych. Swój dorobek w pozyskiwaniu dotacji z Unii zaprezentowało m.in. Starostwo Powiatowe w Nysie, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, Gmina Nysa, Gmina Skoroszyce, Gmina Pakosławice oraz Gmina Paczków. Poniżej publikujemy część prezentacji, z jaką zapoznali się uczestnicy konferencji.

W latach 2006-2010 Gmina Paczków wywalczyła dofinansowania ze źródeł Unii Europejskiej dla 11 sporych projektów. Całkowita wartość tych przedsięwzięć wyniosła ponad 15 mln zł, a łączna kwota otrzymanych dotacji przekroczyła 11 mln zł. Wiele wskazuje na to, że wkrótce ta suma będzie jeszcze wyższa - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do końca 2010 roku Paczków będzie mógł pochwalić się prawie 15 mln zł unijnych dofinansowań. Na co między innymi zostały przeznaczone pieniądze z UE w naszej gminie? Oto kilka przykładów...

Zdecydowanie największą wspartą pieniędzmi z UE inwestycją jest warta prawie 8,4 mln zł rozbudowa i modernizacja paczkowskiej sieci kanalizacyjnej. Miasto zyska dzięki niej 5,2 km nowych odcinków kanalizacji, dodatkowo ponad 1,5 km istniejących rurociągów zostanie wymienionych. Po ukończeniu tego zadania poziom skanalizowania "Polskiego Carcassonne" sięgnie 96%. To niezwykle istotne przedsięwzięcie wsparła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w wysokości ok. 5,8 mln zł. 

Również z RPO WO 2007-2013 będzie pochodzić 85% nakładów finansowych związanych z wprowadzeniem do paczkowskich szkół podstawowych i gimnazjum nowoczesnego systemu nauczania "Opolska e-Szkoła". Już niedługo do naszych placówek oświatowych trafi po 50 laptopów, kilka rzutników multimedialnych i tablic interaktywnych, uruchomiony zostanie także bezprzewodowy dostęp do Internetu, a dzieci będą mogły uczyć się przy pomocy nowoczesnych oprogramowań edukacyjnych. W szkołach pojawi się także komputerowy system zarządzania oraz internetowa platforma komunikacyjna, dzięki której uczniowie, ich rodzice i nauczyciele będą mogli łatwo i sprawnie kontaktować się drogą elektroniczną. Wartość całego zadania wynosi 2,5 mln zł, z czego ponad 2,1 mln zł pochodzić będzie ze środków UE.

To nie jedyna "unijna" inwestycja w paczkowską oświatę. Innym przykładem jest projekt "Edukacja naszą przyszłością", w ramach którego w trzech paczkowskich szkołach podstawowych wprowadzony zostanie program ciekawych zajęć dodatkowych (zajęcia ortograficzne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, kółka zainteresowań oraz gimnastyka korekcyjna) - w sumie 1589 godzin nadprogramowych zajęć, w których weźmie udział 300 dzieci z klas I-III. 
Istnieje duża szansa, że sukcesem zakończą się też starania Gminy Paczków o pozyskanie z RPO WO 2007-2013 środków finansowych na wyposażenie paczkowskich szkół w 9 nowoczesnych pracowni naukowych oraz kompletny remont dachu Gimnazjum Publicznego. Wartość tego projektu to ponad 667 tys. zł. Do tej pory wniosek o dotację znajdował się na liście rezerwowych - teraz pojawia się możliwość uzyskania prawie 450 tys. zł wsparcia. Czy się uda? Czas pokaże.

Kolejna duża dotacja - tym razem ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - pozwoliła zrealizować pełną asfaltową przebudowę ulic "Osiedla Wieszczów" (zdjęcia powyżej) wraz z budową kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników i zjazdów do posesji. Ulice Konopnickiej, Norwida, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Wyspiańskiego zostały w 2007 roku pokryte nową nawierzchnią. Przedsięwzięcie kosztowało ponad 2,7 mln zł, a unijne dofinansowanie przekroczyło 2 mln zł.
Środki ZPORR udało się też wykorzystać przy przebudowie dróg dojazdowych w okolicach ulicy Jagiellońskiej w Paczkowie (zdjęcia poniżej). W 2006 roku asfaltowej nawierzchni doczekały się dwie boczne ulice, przy ktorych wybudowano także chodniki do posesji. Koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 231 tys. zł, a ponad 173 tys. zł dołożyła Unia Europejska.

Unijne pieniądze wsparły także kompletny remont budynku przedszkola w Kozielnie wraz z jego adaptacja na Wiejski Dom Ludowy (zdjęcia powyżej). W obiekcie wygospodarowano dużą salę świetlicową, część biblioteczną, biuro, kuchnię i kilka toalet, zainstalowano także windę dla niepełnosprawnych. Teraz budynek prezentuje się znakomicie i wkrótce ma szansę stać się prawdziwym centrum kulturalno-edukacyjnym Kozielna. Inwestycja została zakończona w sierpniu tego roku i pochłonęła prawie 257 tys. zł. Wywalczone dofinansowanie pozwoliło pokryć ponad 60% tej kwoty, czyli ok. 157 tys, zł.

Ważną inwestycją, której realizację umożliwiła kolejna dotacja z RPO WO 2007-2013, był konserwatorski remont zabytkowego budynku Domu Kata. Ten charakterystyczny obiekt doczekał się gruntownej restauracji i wkrótce stanie się siedzibą profesjonalnego Centrum Informacji Turystycznej. W planach jest także stworzenie sali ekspozycyjnej, gdzie oprócz stałej prezentacji dziejów "Polskiego Carcassonne" będą mogły odbywać się cykliczne wystawy artystyczne. Zadanie, które wymagało nakładu 439 tys. zł, uzyskało dotację w wysokości ok. 289 tys. zł.
Paczkowski samorząd przygotował także kolejny wniosek o dofinansowanie Domu Kata. Tym razem chodzi o jego wyposażenie, które wyceniono na sumę 42 tys. zł. Istnieje spora szansa, że większość tej kwoty pokryje kolejna unijna dotacja. Na decyzję w tej sprawie wciąż czekamy.

Remont Domu Kata jest dopiero preludium do zaplanowanych inwestycji remontowych tego, co w "Polskim Carcassonne" najcenniejsze - unikalnych zabytków. Prawdopodobnie już wiosną 2011 roku ruszy realizacja zadań, które wyraźnie poprawią estetykę i atrakcyjność naszego historycznego centrum. Paczków znalazł się w gronie 15 opolskich miast, które otrzymają dofinansowanie rewitalizacyjne. Przygotowane projekty kilku interesujących inwestycji o łącznej wartości ok. 3,2 mln zł, mają szansę otrzymać wsparcie w kwocie 2,7 mln zł. Jak łatwo policzyć, budżet Gminy Paczków uszczupli jedynie kwota ok. 500 tys. zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stosowna umowa dotacyjna zostanie podpisana już w grudniu tego roku.
Do rewitalizacyjnych przedsięwzięć planowanych w Paczkowie należeć będą m.in. remonty trzech wież bramnych, renowacja wież i muru obronnego w okolicach Bramy Nyskiej wraz z adaptacją tego fragmentu murów na ścieżkę widokową, a także montaż iluminacji architektonicznych zabytków Paczkowa (murów obronnych, wież bramnych i ratusza), instalacja nowego oświetlenia ulicznego na terenie plant miejskich oraz rewitalizacja otoczenia i remont elewacji budynku głównego ratusza wraz z jego wieżą. Rewitalizacja zapowiada się bardzo obiecująco, dlatego trzymamy kciuki za pozytywną ocenę wniosku i cierpliwie czekamy na decyzję władz wojewódzkich. 

Otwórz