Wybory Samorządowe 2010 - sprawdź jak oddać ważny głos!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wybory Samorządowe 2010 - sprawdź jak oddać ważny głos!

Dziś - w niedzielę 21 listopada - w całej Polsce odbywają się Wybory Samorządowe 2010. Nie wiesz jak poprawnie oddać swoje głosy na kandydatów na burmistrza oraz do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego? Zapoznaj się z "instrukcją głosowania", którą zamieszczamy poniżej.

Lokale wyborcze są otwarte od godziny 8.00 do 22.00. Każdy wyborca otrzyma cztery różnokolorowe karty do głosowania - różową do głosowania na burmistrza, białą na radnych miejskich, żółtą na radnych powiatowych oraz niebieską na radnych sejmiku województwa. Na nich paczkowianie oddadzą głos na członków Rady Miejskiej w Paczkowie, Rady Powiatu w Nysie oraz Sejmiku Województwa Opolskiego, czyli trzech szczebli samorządu terytorialnego naszego regionu. Dokonają też wyboru Burmistrza Gminy Paczków, który będzie zarządzał "Polskim Carcassonne" w latach 2010-2014.

Szczegółowe informacje na temat dzisiejszych Wyborów Samorządowych 2010 w Gminie Paczków znaleźć można na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Warto również zapoznać się z wizualizacją wyborów, która udostępniona jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Wybory Burmistrza Gminy Paczków

W tegorocznych wyborach na Burmistrza Gminy Paczków startuje trzech kandydatów:

  1. KUMOR Krzysztof - lat 52, wykształcenie wyższe rolnicze, nie należy do partii politycznej - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KUMORA "PERSPEKTYWA"
  2. ROLKA Artur Piotr - lat 33, wykształcenie wyższe ekonomiczne, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP   
  3. WYCZAŁKOWSKI Bogdan Andrzej - lat 38, wykształcenie wyższe ekonomiczne, nie należy do partii politycznej -  KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002"

JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS? Karta do głosowania na kandydatów na Burmistrza jest KOLORU RÓŻOWEGO. Wybory burmistrza są podobne do wyborów prezydenta RP. Na karcie do głosowania znajdą się nazwiska kandydatów ułożone alfabetycznie i głosujący będzie mógł postawić tylko jeden znak X przy nazwisku jednego wybranego kandydata.

Wybory do Rady Miejskiej w Paczkowie

W Gminie Paczków wybory do Rady Miejskiej będą wyborami większościowym - w skład rady wejdą osoby, które dostały najwięcej głosów.
W sumie w Wyborach Samorządowych 2010 do Rady Miejskiej w Paczkowie startuje 69 kandydatów zgłoszonych z 34 list wyborczych. Spośród nich mieszkańcy wybiorą 15 radnych kadencji 2010-2014.

JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS? Karta do głosowania na kandydatów do Rady Miejskiej jest KOLORU BIAŁEGO. Możemy na niej postawić znak X przy nazwiskach tylu kandydatów, ile jest mandatów w okręgu, w którym mieszkamy (wykaz w tabeli powyżej). Przykładowo mieszkańcy ulicy Armii Krajowej w Paczkowie (okręg nr 1) mogą postawić znak X przy maksymalnie 4 nazwiskach (okręg nr 1 jest okręgiem czteromandatowym), a mieszkańcy sołectwa Stary Paczków (okręg nr 5) oddają swój głos tylko na 1 kandydata (okręg nr 5 jest okręgiem jednomandatowym). Warto zaznaczyć, że np. w okręgu czteromandatowym wyborca nie musi wskazywać 4 kandydatów, ale może zagłosować tylko na jednego, dwóch lub trzech kandydatów. Do Rady wejdą ci, którzy uzyskali najwięcej głosów.

Wybory do Rady Powiatu w Nysie

W wyborach do Rady Powiatu Gmina Paczków tworzy, wraz z Gminą Otmuchów, okręg numer 4, w którym o mandat radnego powiatowego ubiega się w sumie 68 kandydatów z 7 list wyborczych. Nasz okręg jest okręgiem pięciomandatowym, co oznacza, że po podsumowaniu wyników głosowań z Gminy Paczków i Gminy Otmuchów do Rady Powiatu w Nysie dostanie się 5 kandydatów z największą ilością głosów. W sumie wybranych zostanie 27 nowych członków Rady Powiatu w Nysie.
JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS? Karta do głosowania na kandydatów do Rady Powiatu jest KOLORU ŻÓŁTEGO. Stawiamy na niej znak X tylko przy jednym nazwisku. Z 68 kandydatów wybieramy zatem tylko jedną osobę - znajdujemy odpowiednią listę i w obrębie tej listy głosujemy na jednego kandydata.

Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego

W wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego Gmina Paczków należy do okręgu numer 5, który tworzą gminy Powiatu Nyskiego i Powiatu Brzeskiego. W okręgu tym o jeden z 7 wojewódzkich mandatów ubiega się 74 kandydatów z 7 list wyborczych. W sumie wybranych zostanie 30 nowych członków Sejmiku Województwa Opolskiego. 
JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS? Karta do głosowania na kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego jest KOLORU NIEBIESKIEGO. Podobnie jak w głosowaniu na radnych powiatowych, również w tym przypadku na karcie do głosowania stawiamy znak X tylko przy jednym nazwisku - wybieramy tylko jedną listę i w obrębie tej listy głosujemy na jednego kandydata.

Wyborcze FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

Co powinniśmy zrobić przed udaniem się do lokalu wyborczego?
Przede wszystkim - co oczywiste - zapoznać się z listą kandydatów i zastanowić się na kogo oddać swój głos. Z udostępnionych obwieszczeń dowiemy się, jakie listy kandydatów zostały zarejestrowane w naszej jednostce samorządu. Warto sprawdzić kim są kandydaci, kto z nich najbardziej nam odpowiada i zdecydować się na wybór. Wykazy kandydatów można znaleźć także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego?
Niezbędne jest przyniesienie swojego dokumentu tożsamości - dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja służbowa lub paszport. Ostatecznie decyzję respektującą dokument wydaje Obwodowa Komisja Wyborcza, przy czym, w przypadku wątpliwości, wydanie karty może zostać zawieszone. Wyborca ma prawo oprotestować decyzje OKW w trybie protestu wyborczego po zakończeniu głosowania.

Gdzie powinniśmy zagłosować?
Każdy wyborca musi zapoznać się z wykazem obwodów do głosowania. W Gminie Paczków, w zależności od miejsca zamieszkania, udajemy się do właściwego obwodu - jest ich w sumie 13 (pięć z nich znajduje się w Paczkowie, pozostałe osiem na terenie gminy).

Kiedy będą czynne lokale wyborcze?
W dniu Wyborów Samorządowych 2010, czyli w niedzielę 21 listopada 2010 r. - wszystkie lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 8.00 do 22.00.

Ile kart do głosowania otrzymamy?
Swój głos zaznaczymy na czterech różnokolorowych kartach do głosowania.

Czy na każdej karcie będzie stosowna instrukcja, jak głosować?
Tak. Karty będą się różniły kolorem, a poza tym na każdej karcie u dołu jest instrukcja, jakie są warunki oddania ważnego głosu. Komisja obwodowa również ma obowiązek udzielić nam takich informacji.

Co w przypadku II tury?
Jeżeli w I turze Wyborów Samorządowych 2010, która odbędzie się w niedzielę 21 listopada, żaden z kandydatów na Burmistrza Gminy Paczków nie uzyska bezwzględnej większości głosów, zostanie ogłoszona II tura. Wezmą w niej udział dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Ponowne głosowanie odbędzie się w dwa tygodnie po I turze, czyli w niedzielę 5 grudnia 2010 r. 

Otwórz