Burmistrz podziękował radnym

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Burmistrz podziękował radnym

W czwartek 4 listopada 2010 roku dobiegła końca czteroletnia kadencja piątej wybranej w wolnych wyborach samorządowych Rady Miejskiej w Paczkowie. Pod koniec finałowej sesji Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski podziękował wszystkim radnym za owocną współpracę, podkreślając dobrą kondycję finansową, w jakiej radni zostawiają Gminę Paczków.

W swoim przemówieniu podczas finałowej sesji Burmistrz Wyczałkowski stwierdził, że kończąca się kadencja 2006-2010 była w historii naszej gminy zdecydowanie najlepsza pod względem wywalczonych dotacji zewnętrznych. Paczkowski samorząd zrealizował w ostatnich czterech latach inwestycje na łączną kwotę 20 mln zł. Znaczną część tych kosztów pokryły dofinansowania ze źródeł Unii Europejskiej.

Gospodarz Paczkowa podkreślił, że działania paczkowskiego samorządu w ostatnich czterech latach zagwarantowały Gminie Paczków nie tylko sporą ilość przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przy tym, co najważniejsze, finansową stabilność.
- Trzeba podkreślić, że wskaźnik zadłużenia Gminy Paczków jest na bardzo bezpiecznym poziomie, co oznacza, że urzędująca do tej pory Rada Miejska zostawia budżet w dobrej kondycji finansowej. Warto sobie o tym powiedzieć głośno i wyraźnie. - powiedział Wyczałkowski. 

Polskie prawo dopuszcza łączną kwotę długu gminy na poziomie 60%, a w Paczkowie nie przekracza on nawet połowy dopuszczalnej wartości. Potwierdza to ogólnopolski dziennik "Rzeczpospolita", który w finansowym etapie swojego "Rankingu samorządów 2010" sklasyfikował Paczków na siódmym miejscu w województwie opolskim - naszą gminę wyprzedzają jedynie Namysłów, Ujazd, Byczyna, Leśnica, Prószków i Kolonowskie. Paczków zalicza się zatem do ścisłej czołówki najlepiej zarządzających swoimi finansami, a przy tym najwięcej inwestujących miejsko-wiejskich gmin Opolszczyzny w latach 2006-2009.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Wyczałkowski podziękował wszystkim członkom Rady za owocną współpracę, konstruktywne dyskusje oraz wielogodzinne, często burzliwe obrady na sesjach i komisjach. Mijająca kadencja upłynęła pod znakiem ważnych decyzji, istotnych inwestycji oraz wytężonej pracy - radni podjęli w sumie ponad 380 uchwał. Szczególne podziękowania włodarz "Polskiego Carcassonne" złożył na ręce sołtysów wsi, którzy ściśle współpracowali z paczkowskim samorządem i podczas kadencji 2006-2010 włożyli mnóstwo wysiłku w działalność na rzecz swoich małych społeczności. 

Otwórz