Ostatnia sesja Rady Miejskiej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ostatnia sesja Rady Miejskiej

"Otwieram dziś pięćdziesiątą pierwszą i zarazem ostatnią sesję paczkowskiej Rady Miejskiej kadencji 2006-2010" - tymi słowami Przewodniczący Wacław Ćwik rozpoczął 4 listopada posiedzenie zamykające czteroletnią pracę naszych radnych.

Kadencja ustępującej Rady Miejskiej rozpoczęła się 13 listopada 2006 roku, a jej pierwsza sesja odbyła się dokładnie dwa tygodnie później. 26 listopada 2006 roku piętnastu nowo wybranych radnych złożyło uroczyste ślubowanie, ustaliło składy czterech komisji oraz wybrało przewodniczącego Rady Miejskiej - został nim Wacław Ćwik. Funkcje Wiceprzewodniczących powierzono Zdzisławowi Michaelowi i Wiesławie Nowakowskiej. Dokonano również wyboru pozostałych władz Rady - Eugenia Romańczyk została Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Kazimiera Sobota objęła stanowisko Przewodniczącej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji; Władysław Krótkiewicz rozpoczął przewodnictwo Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami; a zarządzanie Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych powierzono Wojciechowi Kaczyńskiemu.
W latach 2006-2010 Rada obradowała na 51 sesjach, podczas których podjęła 381 uchwał - dokładnie o 50 więcej niż w kadencji 2002-2006, kiedy to licznik paczkowskich rajców zatrzymał się na 331 uchwałach.  

Ostatnia sesja została podzielona na dwie części - roboczą oraz uroczystą. Na sali posiedzeń tradycyjnie nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Bogdana Wyczałkowskiego, Wiceburmistrza Grzegorza Jasioka oraz Skarbnika Gminy Paczków Dariusza Wąsiaka. W sesji wziął również udział Komendant Straży Miejskiej Mirosław Szpyt oraz sołtysi większości podpaczkowskich wsi.

Stoją od lewej: Grzegorz Jasiok (Sekretarz Gminy Paczków), Dariusz Wąsiak (Skarbnik Gminy Paczków), Bogdan Wyczałkowski (Burmistrz Gminy Paczków), Mirosław Szpyt (Komendant Straży Miejskiej), Jarosław Soszek, Elżbieta Chronowska, Wojciech Kaczyński, Małgorzata Walczak, Tomasz Wiśniewski, Eugenia Romańczyk, Józef Stachera,Eugeniusz Mikołajczak, Władysław Krótkiewicz; Siedzą od lewej: Barbara Sawicka, Zdzisław Michael, Wacław Ćwik (Przewodniczący Rady), Wiesława Nowakowska, Grażyna Biernacka, Kazimiera Sobota

Rada podjęła pod głosowanie trzy uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła kilku niewielkich korekt tegorocznego budżetu Gminy Paczków, druga zmian w zasadach finansowania Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Paczków w 2010 roku, a trzecia - będąca jednocześnie ostatnią uchwałą tej kadencji Rady Miejskiej w Paczkowie - nadała statut paczkowskiemu Gminnemu Centrum Sportu i Rekreacji, które na poprzedniej sesji zostało przekształcone z zakładu w jednostkę budżetową.

Po zakończeniu części roboczej, głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Ćwik, krótko podsumowując cztery lata kadencji i dziękując za współpracę wszystkim radnym, Burmistrzowi, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz sołtysom. Szef Rady podkreślił, że kończąca się kadencja obfitowała w realizację wielu istotnych inwestycji, których całkowita wartość sięgnęła 20 mln zł. Spory procent tej kwoty stanowiły środki finansowe pozyskane ze źródeł Unii Europejskiej. Skuteczność pozyskiwania dotacji zewnętrznych w naszej gminie wyraźnie wzrosła i to przyniosło spodziewane efekty. Głos zabrało też kilkoro radnych - Elżbieta Chronowska, Władysław Krótkiewicz, Eugenia Romańczyk, Kazimiera Sobota, Grażyna Biernacka, Zdzisław Michael i Wiesława Nowakowska kolejno dziękowali za wspólne cztery lata samorządowej pracy. Nie zabrakło też stworzonych naprędce wierszowanych podziękowań pani Heleny Majki - sołtysiny Trzeboszowic. Wszyscy radni otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gminy Paczków specjalnie przygotowane pamiątkowe dyplomy.

Skład paczkowskiej Rady Miejskiej w latach 2006-2010: Grażyna Biernacka, Elżbieta Chronowska, Wacław Ćwik (przewodniczący), Wojciech Kaczyński, Władysław Krótkiewicz, Zdzisław Michael, Eugeniusz Mikołajczak, Wiesława Nowakowska, Eugenia Romańczyk, Barbara Sawicka, Elżbieta Kazimiera Sobota, Jarosław Soszek, Józef Stachera, Małgorzata Walczak, Tomasz Wiśniewski

Otwórz