1600 godzin zajęć dodatkowych za pieniądze Unii Europejskiej!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności 1600 godzin zajęć dodatkowych za pieniądze Unii Europejskiej!

W paczkowskim systemie oświatowym szykuje się spora innowacja. Gmina Paczków wywalczyła ponad 136 tys. zł ze źródeł finansowych Unii Europejskiej na oświatowy projekt "Edukacja naszą przyszłością". W ramach tego przedsięwzięcia, w trzech paczkowskich szkołach podstawowych, prowadzone będą ciekawe zajęcia dodatkowe. Placówki zostaną też wyposażone w nowe zestawy materiałów dydaktycznych.

Udział w projekcie "Edukacja naszą przyszłością" zadeklarowały w sumie trzy podstawówki z terenu naszej gminy - PSP nr 2 oraz PSP nr 3 w Paczkowie oraz PSP Trzeboszowice. Programem zostanie objęte ponad 300 dzieci z klas I-III, które będą mogły uczestniczyć w licznych darmowych zajęciach dodatkowych. W ramach projektu w szkołach wprowadzone zostaną zajęcia matematyczne, ortograficzne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Zorganizowana zostanie także nadprogramowa gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, a także spora ilość kółek zainteresowań, które będą rozwijać dziecięce pasje związane z plastyką, teatrem, muzyką, naukami przyrodniczymi, a nawet przedmiotami ścisłymi.
W sumie w trzech zakwalifikowanych do projektu placówkach w trakcie roku szkolnego 2010/2011 przeprowadzonych zostanie dokładnie 1589 godzin zajęć dodatkowych (240 w PSP Trzeboszowice, 608 - w PSP nr 2, 741 - w PSP nr 3).

Głównym celem przygotowanego przez władze samorządowe Gminy Paczków projektu jest wyrównanie szans dzieci ze szkół podstawowych, u których zaznaczają się specjalne potrzeby edukacyjne. Chodzi nie tylko o podniesienie poziomu nauczania za pomocą zajęć wyrównawczych z uczniami, mającymi problemy z nauką, ale również o wypromowanie zdolnych dzieci, co umożliwi im rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy z interesującego ich zakresu. Przygotowany projekt zagwarantuje także wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne - w placówkach pojawią się tablice edukacyjne, specjalne gry oraz plansze wychowawcze.

Realizację tego potężnego przedsięwzięcia będzie pilotować specjalnie powołany do tego celu zespół pracujących w naszych szkołach nauczycieli. Dobór zajęć jest efektem systematycznie prowadzonej analizy edukacyjnych postępów dzieci, a poszczególne grupy uczestników zajęć wybierane będą na podstawie zainteresowań, rozmów z rodzicami, orzeczeń ze specjalistycznych poradni oraz spostrzeżeń wychowawców i pedagogów szkolnych. Ważnym elementem programu będzie rozwój umiejętności manualnych, z realizacją których uczniowie mają zauważalne trudności. 

Wartość całego zadania przekracza sumę 136 tys. zł. Oznacza to, że koszt utrzymania jednego uczestnika programu "Edukacja naszą przyszłością" sięgnie poziomu 450 zł.  Całość planowanej kwoty pokryją środki finansowe wywalczone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Do końca 2010 roku wydatkowanych zostanie ok. 57 tys. zł, a w przyszłym roku koszty sięgną 79 tys. zł.

Otwórz