Wkrótce 11 listopada - wywieś flagę i uczcij Niepodległość

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wkrótce 11 listopada - wywieś flagę i uczcij Niepodległość

Wielkimi krokami zbliża się 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, czyli najważniejsze polskie święto narodowe. W tym roku obchodzić będziemy 92. rocznicę odzyskania wolności. W Paczkowie trwają właśnie przygotowania do jego obchodów.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała wolność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, którego pertraktacje z Centralną Radą Żołnierską sprawiły, że wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z terenów Królestwa Polski.

Na pamiątkę tych wydarzeń dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym. Dokonano tego dopiero w 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Polacy nie cieszyli się długo z nowo ustanowionego Dnia Niepodległości, bo w latach 1939-45 podczas II wojny światowej, oficjalne świętowanie było zabronione. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono 21 lutego 1989 roku ustawą Sejmu IX kadencji w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Od tamtej pory co roku Święto jest uroczyście obchodzone w całej Polsce. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Uczcijmy wspólnie 92. rocznicę odzyskania wolności Naszego Kraju. 

W Paczkowie uroczyste obchody Dnia Niepodległości rozpoczną się w czwartek 11 listopada o godz. 10.00 uroczystą mszą święta w intencji Ojczyzny, która zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Ewangelisty. Tradycyjnie po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, oświaty i mieszkańcy gminy, przy akompaniamencie orkiestry dętej, przejdą ulicami miasta pod Pomnik Wyzwolenia (ul. Armii Krajowej), a następnie pod Pomnik AK (ul. Kołłątaja). W obu miejscach odegrany zostanie Hymn Narodowy, a uczestnicy pochodu złożą kwiaty. W uroczystości wezmą udział m.in. członkowie Związku Kombatantów RP oraz poczty sztandarowe paczkowskich szkół i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Następnie ok. godz. 11:40 w sali Ośrodka Kultury i Rekreacji odbędzie się uroczysta Akademia Niepodległościowa - program artystyczny zaprezentują uczniowie paczkowskich Szkół Stowarzyszeniowych. Będzie to pierwsza odsłona nowej formuły niepodległościowych uroczystości, jakie w kolejnych latach planują władze OKiR. W tym roku organizacją przedstawienia zajęła się niepubliczna placówka z ulicy Kościelnej, a w przyszłości w przygotowanie akademii na 11 listopada angażowane będą kolejne paczkowskie szkoły.

Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, zakładów i instytucji Gminy Paczków o godne uczczenie Narodowego Święta Niepodległości:

Zachęcam wszystkich mieszkańców Paczkowa i okolicznych wsi do wywieszania w dniu 11 listopada flag narodowych. Prezentując podczas Narodowego Święta Niepodległości biało-czerwoną flagę dajmy wyraz naszym patriotycznym uczuciom. Okażmy należną pamięć tym wszystkim, którzy wnieśli w nasze czasy wolność oraz tak cenne idee miłości do Ojczyzny, suwerenności i narodowej solidarności.
Apeluję również do wszystkich paczkowskich zakładów, firm i instytucji, aby w tym dniu przyłączyły się do świątecznego nastroju i wywiesiły na swoich budynkach flagi państwowe. Zaakcentujmy nasz patriotyzm, pamięć oraz przywiązanie i szacunek do barw narodowych.
Nie bądźmy obojętni wobec patriotycznych tradycji i postaw - zróbmy wszystko, by 11 listopada 2010 roku upłynął w naszej gminie pod znakiem prawdziwego manifestu narodowej tożsamości paczkowian.

Bogdan Wyczałkowski
Burmistrz Gminy Paczków
Otwórz