Trwa Spis Rolny - Opolszczyzna przoduje!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Trwa Spis Rolny - Opolszczyzna przoduje!

W całej Polsce trwa Powszechny Spis Rolny 2010, który ruszył 1 września. Rachmistrzowie spisowi, którzy wcześniej dokonywali obchodu przedspisowego, odwiedzają właścicieli gospodarstw rolnych. Na terenie gminy Paczków spisowy postęp jest, podobnie jak w całym województwie opolskim, już na bardzo zaawansowanym etapie.

Od 8 września do drzwi wszystkich polskich gospodarstw rolnych pukają rachmistrzowie, których zadaniem jest zebranie szczegółowych, aktualnych informacji na temat polskiego rolnictwa. Pozyskane w ten sposób dane posłużą do opisania sytuacji społecznej i gospodarczej rolników oraz scharakteryzowanie zachodzących w ich branży zmian. To swego rodzaju "badanie" ma dla polskiego rolnictwa ogromne znaczenie. Dzięki niemu jest szansa, że w kolejnych latach polska wieś będzie miała możliwość wykorzystania znacznie większych pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich z budżetu unijnego. Powszechny Spis Rolny 2010 obejmie ponad 1,85 mln polskich gospodarstw rolnych.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu Urzędu Statystycznego w Opolu, zaawansowanie realizacji Spisu Rolnego 2010 w naszym województwie jest najwyższe w kraju, a wiodąca pozycja naszego województwa w tej kwestii utrzymuje się od jakiegoś czasu. To niewątpliwie duże osiągnięcie, które świadczy nie tylko o dobrej pracy opolskich rachmistrzów spisowych, ale także o wzorowej postawie naszych rolników, którzy prawidłowo przygotowują się do procedury Powszechnego Spisu Rolnego i nie lekceważą tego istotnego badania.

Przypominamy, że podczas PSR 2010 zbierane informacje dotyczyły będą danych podzielonych według dwóch kryteriów terminowych:

1. stanu na 30 czerwca 2010 r.:

  • prowadzenie działalności rolniczej,
  • użytkowanie gruntów,
  • powierzchnia zasiewów,
  • pogłowie zwierząt gospodarskich,
  • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

2. danych z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca 2010 r.:

  • struktura dochodów gospodarstwa domowego,
  • prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
  • aktywność ekonomiczna,
  • zużycie nawozów mineralnych i wapniowych.

Po raz kolejny apelujemy do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych na terenie gminy Paczków, aby sprawdzili, spisali lub zapamiętali te dane o swoich gospodarstwach. Pamiętajmy, że odpowiedzi na zadawane pytania PSR 2010 muszą być ścisłe, wyczerpujące i zgodne z prawdą.

Główny proces spisowy potrwa maksymalnie do 17 października. Do tego czasu każdy użytkownik gospodarstwa rolnego, którego jeszcze nie odwiedził rachmistrz lub nie zadzwonił ankieter, ma możliwość dokonania tzw. samospisu internetowego. Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl udostępniony jest elektroniczny formularz, do którego każdy ma indywidualny dostęp on-line. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza zamieszczona jest na wspomnianych witrynach. Szczegóły tutaj.

Zachęcamy wszystkich rolników, którzy nie chcą sami wypełniać formularza spisowego lub nie posiadają dostępu do Internetu, by dokonali spisania się przy pomocy formularzy elektronicznych, które można pobrać albo z pomocą urzędnika uzupełnić na miejscu w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd Miejski w Paczkowie - ul. Rynek 1, Wydział Gospodarki Komunalnej - parter, pokój nr 4, tel. 77 431 6791 wew. 113) lub Wojewódzkim Biurze Spisowym (Opole, ul. Krakowska 53a, tel 77 423 0110). Gminne Biuro Spisowe działa w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00. Serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów na temat trwającego Powszechnego Spisu Rolnego 2010 znaleźć można tutaj.

Otwórz