Mieszkanie na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkanie na sprzedaż

Szukasz mieszkania? Mamy dla Ciebie interesującą propozycję. Gmina Paczków wystawiła właśnie na sprzedaż dwupokojowy lokal mieszkaniowy przy ulicy Staszica. 

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił niedawno drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 na parterze zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 12 w Paczkowie. To ciekawie rozplanowane mieszkanie, w pobliżu ścisłego centrum miasta, mierzy 49,57 m2 powierzchni użytkowej. Lokal składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki z WC i dwóch pokoi, z których jeden mierzy prawie 25 m2. Przynależy do niego piwnica o powierzchni użytkowej 22,80 m2 i dwie komórki o łącznej powierzchni użytkowej 9,10 m2, zlokalizowane poza budynkiem.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w wysokości 11/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym działką nr 314/5 o pow. 0,0576 ha i zapisanym w księdze wieczystej Kw nr 67023. Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 60 500 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2010 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 11 października 2010 r. do godz. 15.00. 

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz