60 000 zł na remonty kościołów

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności 60 000 zł na remonty kościołów

Gmina Paczków wsparła trwający remont konserwatorski attyki Kościoła Parafialnego pw. św. Jana Ewangelisty dotacją w wysokości 40 tys. zł. Dwie inne parafie naszej gminy - w Kamienicy i Ujeźdźcu - otrzymały po 10 tys. zł dofinansowania do remontów dachów swoich świątyni.

Remont attyki średniowiecznego kościoła warownego (na zdjęciu) - jednego z głównych symboli Paczkowa - ruszył na przełomie lipca i sierpnia br. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę estetyki górnej części tej potężnej budowli, ale przede wszystkim przeciwdziałanie niszczeniu charakterystycznych "jaskółczych ogonów". Przypomnijmy, że zabytkowa attyka tej świątyni pokryta jest zbyt szczelną warstwą tynku, w którym obecnie pojawiają się liczne pęknięcia. Gdy pada deszcz, w szczeliny dostaje się woda, która szybko wsiąka w strukturę cegieł, ale przez grubą warstwę zaprawy nie ma możliwości odparowania. Wahania temperatur - szczególnie mrozy - powodują niszczenie attyki od wewnątrz, dlatego konieczna jest interwencja. Naprawy wymagają też nieszczelne obróbki blacharskie, które przepuszczają wody opadowe i dodatkowo przyczyniają się do destrukcji górnej części obiektu. Do poprawki są również niektóre profile gzymsów oraz kilka ubytków w blankowaniu.

Prace remontowe obejmą przede wszystkim usunięcie uszkodzonych tynków i zastąpienie ich nowymi. Ponadto uzupełnione zostaną liczne ceglane braki, a uszkodzone elementy blacharskie wymienione. Całkowita wartość remontu sięga sumy ok. 362 tys. zł. Dzięki staraniom proboszcza paczkowskiej parafii - ks. Edwarda Henne - przedsięwzięcie wsparła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 130 tys. zł. Inwestycję wspomogą również pieniądze z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego (35 tys. zł). Teraz do remontu dołożyła się też Gmina Paczków, która zabezpieczyła na ten cel 40 tys. zł.

W ramach systemu dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, władze Paczkowa przyznały jeszcze dwie dotacje - obie po 10 tys. zł. Pierwszą z nich otrzymała Parafia św. Jerzego w Kamienicy, która przeprowadza remont drugiej połowy stromego dachu swojego kościoła z 1914 r. Drugie dofinansowanie trafiło do Parafii św. Katarzyny w Ujeźdźcu z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego tamtejszej XIX-wiecznej świątyni. 

Otwórz