Jesteś początkującym rolnikiem? Powalcz o dotację!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Jesteś początkującym rolnikiem? Powalcz o dotację!

Od kilku dni w Agencjach Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". W tym roku rozdysponowanie czeka 100 mln euro, dzięki czemu skorzystać może ponad 5200 młodych rolników.

Działanie pod nazwą "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przewidziano w nim wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalności rolniczej. Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Kto może skorzystać z tej formy wsparcia finansowego? Przede wszystkim osoby fizyczne, które przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności rolniczej, czyli krótko mówiąc początkujący rolnicy. O dotację mogę ubiegać się także wszyscy ci, którzy stali się właścicielami nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha, a otrzymali ją w drodze spadku lub darowizny przed ukończeniem 18 roku życia lub w drodze darowizny w trakcie nauki w systemie dziennym.

Rozpoczęcie samodzielnej działalności rolniczej wiąże się z koniecznością ponoszenia dużych nakładów finansowych na uruchomienie produkcji i modernizację gospodarstwa. Bardzo pomocna w tym przypadku może się okazać dotacja w ramach "Ułatwiania startu młodym rolnikom" - beneficjenci mogą liczyć na jednorazową premię w wysokości 75 000 zł.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że limit środków finansowych przeznaczony na realizację działania w 2010 r. wynosi 100 mln euro, co umożliwia przyznanie premii ok. 5 220 młodym rolnikom. Łączny budżet działania w obecnym okresie programowania obejmującym lata 2007-2013 wynosi 420 mln euro. W ramach dotychczasowych naborów wniosków pomoc finansowa została przyznana ok. 6 000 beneficjentów, na łączną kwotę 70 mln euro. Oznacza to, iż do końca okresu programowania do rozdysponowania pozostały jeszcze środki finansowe w wysokości ok. 350 mln euro, które pozwolą na udzielenie wsparcia ponad 18 tys. młodych rolników podejmujących samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Alokacja ta wskazuje na to, że środki w ramach tego działania dostępne będą również w przyszłym roku.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym roku upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w danym oddziale regionalnym ARiMR osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie.

O szczegółach powyższego działania oraz formalnościach związanych z ubieganiem się o dofinansowanie poczytać można m.in.:

Polecamy również lekturę BROSZURY INFORMACYJNEJ, która zawiera szczegółowe informacje na temat wspomnianego działania.

 

Otwórz