Od września remont stadionu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Od września remont stadionu

W Paczkowie ruszy wkrótce kolejna spora inwestycja. Długo oczekiwanej modernizacji doczeka się wreszcie widownia Stadionu Miejskiego w Paczkowie. Prace powinny ruszyć już na początku września.

Paczkowski stadion przy ulicy Jagiellońskiej powstał w 1969 roku. Jego budowa trwała w sumie dwa lata, a uczestniczyły w niej zakłady pracy, wojsko, strażacy, młodzież ze szkół średnich i uczęszczający do starszych klas uczniowie szkół podstawowych. Koszty inwestycji w pięćdziesięciu procentach pokrył Główny Komitet Kultury Fizycznej, a pozostałą część środków dostarczyło miasto. Obiekt został wyposażony w pełnowymiarową murawę piłkarską, żużlową bieżnię i murowane trybuny. Od początku swojego istnienia służy on m.in. piłkarzom paczkowskiego Klubu Sportowego "Sparta", którzy wcześniej korzystali z boiska nieopodal rzeki Nysy Kłodzkiej (obecnie ulica Miraszewskiego).

Od ponad 40 lat Stadion Miejski w Paczkowie jest nie tylko miejscem organizacji meczów ligowych KS "Sparta", ale także wielu istotnych imprez sportowych i rozrywkowych. Obiekt jest już jednak bardzo wysłużony i wymaga modernizacji. W szczególnie złym stanie technicznym jest widownia, której betonowe podłoże jest mocno popękane, a zamontowane listwy ławek w wielu miejscach mocno przegniłe lub połamane. Teraz sfatygowana trybuna główna zostanie gruntownie wyremontowana.

Odnowiony zostanie betonowy fundament widowni, podpory i schody, a zniszczone drewniane ławki zostaną zastąpione profesjonalnymi krzesełkami stadionowymi. W sumie obiekt będzie dysponował 593 miejscami siedzącymi (istniejące dziś ławki mogą pomieścić 800 osób, jednak ich stan techniczny jest fatalny). Nowe siedziska będą plastikowe, a zastosowane kolory nawiązywać będą do barw klubowych Sparty Paczków. Żółte i czerwone krzesełka zostaną zamontowane w taki sposób, by stworzyć potężny napis SPARTA, przedzielony środkowym ciągiem schodów.
Nowa widownia podzielona zostanie na 8 sektorów, z których dwa największe - zlokalizowane po środku trybuny - liczyć będą po 114 miejsc. W przyszłości oba te sektory zostaną zadaszone przy pomocy lekkiej, zaokrąglonej konstrukcji dachowej z zielonej blachy trapezowej. W tym roku przygotowane zostaną fundamenty pod wspomniane zadaszenie.

Paczkowski stadion doczeka się także ławek rezerwowych z prawdziwego zdarzenia - istniejące wnęki zostaną zastąpione profesjonalnymi wiatami dla zawodników, zadaszonymi przy użyciu płyty poliuretanowej. Na trybunach planowane jest także stworzenie wydzielonego "sektora gości", który od pozostałej części widowni będzie odseparowany dwumetrowym ogrodzeniem.

Prace remontowe ruszą już na początku września i potrwają prawdopodobnie do końca listopada 2010 r. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie za ok. 183 tys. zł. (pierwotnie kosztorys szacował wartość inwestycji na prawie 200 tys. zł). Procedurę przetargową udało się sfinalizować dopiero przy drugim podejściu. Pierwsze zamówienie publiczne zostało unieważnione ze względu na to, że najniższa oferta przewyższała kwotę, jaką Gmina Paczków zamierzała przeznaczyć na jego sfinansowanie.

Wszystko wskazuje na to, że inwestycję wesprze dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50 tys. zł. Przygotowany przez Gminę Paczków wniosek o dofinansowanie tego zadania został zaakceptowany i przyjęty do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego 2010. Umowa o dofinansowanie podpisana prawdopodobnie w październiku. W praktyce oznacza to, że modernizacja paczkowskiego Stadionu Miejskiego kosztować będzie gminny budżet ok. 133 tys. zł, a pozostałe 50 tys. zł pokryją pieniądze z puli FRKF.

Otwórz