Pieniądze na zakup szkolnych wyprawek

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Pieniądze na zakup szkolnych wyprawek

Trwają wakacje, ale wrzesień zbliża się wielkimi krokami, dlatego warto poczynić wstępne przygotowania do nadchodzącego roku szkolnego 2010/2011. Informujemy, że rodzice uczniów z terenu naszej gminy mogą już składać u dyrektorów poszczególnych szkół wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników.

Rządowy program pomocowy "Wyprawka szkolna" przewiduje dofinansowanie wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód - w przeliczeniu na członka rodziny - nie przekracza 351 zł, czyli kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Dodatkowo dofinansowanie mogą też otrzymać uczniowie z rodzin uzyskujących wyższe dochody, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ich liczba nie może jednak przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów objętych programem w danej gminie. O dofinansowanie mogą też ubiegać się rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (osoby niepełnosprawne ).

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów, których rodzinne budżety nie pozwalają na zakup kompletnego zestawu podręczników szkolnych. Dotyczy to zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, choć w przypadku tych drugich istnieje dość znaczące ograniczenie - w tym roku z pomocy w ramach "Wyprawki szkolnej" skorzystać mogą jedynie gimnazjaliści w II klasach. Szacuje się, że w tym roku w Gminie Paczków na ten cel rozdysponowane zostanie ponad 56 tys. zł. 

Tegoroczna maksymalna wartość pomocy wynosi do 170 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz do 310 zł dla uczniów II klasy gimnazjum. Wniosek o przyznanie dofinansowania składać można do dyrekcji poszczególnych paczkowskich szkół w terminie do 15 września 2010 r. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach. Pieniądze za zakup podręczników będą zwracane rodzicom na podstawie faktur lub paragonów. 

Otwórz