Rusza nabór wniosków o alimenty

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rusza nabór wniosków o alimenty

Dziś - 2 sierpnia - rozpoczyna się czas składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zbliżający się nowy okres zasiłkowy.

Nowy okres zasiłkowy w ramach funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się w październiku 2010 roku, jednak wnioski o te świadczenia można składać już od 2 sierpnia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Jednocześnie przypominamy, że nowa siedziba WSS mieści się przy ulicy Słowackiego 4 (na zdjęciu) i działa w godzinach pracy magistratu - w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Do wypełnionego wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, którego wzór można ściągnąć tutaj, należy dołączyć:

  • zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego przez każdego członka rodziny (podstawowym dokumentem jest zaświadczenie o dochodzie wydane przez Urząd Skarbowy),
  • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym przede wszystkim:
  • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (czyli od komornika sądowego) stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub informacja z Sądu w przypadku jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

Warto dodać, że wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się w listopadzie, będzie można składać od 1 września 2010 r.

Otwórz