Stare leki zanieś do apteki

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Stare leki zanieś do apteki

Gmina Paczków zakupiła nowe "konfiskatory", czyli urządzenia, do których mieszkańcy mogą wyrzucać przeterminowane lub zbędne leki. Od dzisiaj pojemniki dostępne są w czterech paczkowskich aptekach.

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest niebezpieczne dla zdrowia, wiedzą chyba wszyscy. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kubłów na śmieci czy kanalizacji, a stamtąd na składowiska odpadów, jest równie groźne. Należy pamiętać, że zawarte w lekach różnorodne substancje chemiczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a zwłaszcza dla cieków wodnych i ujęć wody pitnej. Medykamenty często zbudowane są z szeregu składników, które po terminie przydatności stanowią potencjalne niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Zawarte w nich związki są bardzo trwałe, dlatego ich przeterminowanie nie zmniejsza potencjalnej szkodliwości.

Mając na uwadze powyższy problem, władze samorządowe Paczkowa zakupiły cztery nowe "konfiskatory" - specjalistyczne pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych lub zbędnych lekarstw. Każde z tych urządzeń może pomieścić maksymalnie do 100 dm3 tego typu odpadów. Taka objętość, w zależności od wielkości wyrzucanych leków, może osiągać wagę nawet 30 kg. Pojemniki są skonstruowane tak, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do gromadzonych w nich "farmaceutycznych śmieci".

Koszt zakupu czterech "konfiskatorów" zamknął się w kwocie 2800 zł. Dodatkowo Gmina Paczków podpisała całoroczną umowę na obsługę tych pojemników - zajmie się nią Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne z Bielska-Białej. W ramach tej współpracy firma nie tylko zajmie się odbiorem i transportem przeterminowanych leków do utylizacji, ale również wymianą kartonowo-foliowych wkładów, ważeniem zgromadzonych odpadów oraz przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Opróżnianie urządzeń odbywać się będzie raz na trzy miesiące.

Pierwsze paczkowskie "konfiskatrory" trafiły do czterech aptek:

 • Apteka "K & M GRABOWIEC"
  adres: ul. Wojska Polskiego 1, tel. / fax 0-77 431 69 25
 • Apteka "POD ATLASAMI"
  adres: ul. Wrocławska 2, tel. / fax 0-77 431 61 06
 • Apteka "REMEDIUM"
  adres: ul. Rynek 39, tel. / fax 0-77 431 72 45
 • Apteka "VITA"
  adres: ul. Słowackiego 4/1u, tel. / fax 0-77 435 00 77

Do pojemników można wyrzucać leki w postaci: tabletek i drażetek, kropli, maści, proszków, syropów, ampułek oraz roztworów w szczelnie zamkniętych opakowaniach (nie można wyrzucać artykułów higienicznych, strzykawek i igieł, sprzętu elektronicznego oraz rtęciowego). 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Paczków, by zbędne lub przeterminowane leki wyrzucali właśnie do przeznaczonych do tego celu kubłów, które umieszczone zostały w powyższych paczkowskich aptekach. W ten prosty sposób możemy wydatnie przyczynić się od ochrony środowiska naturalnego. 

Otwórz