Dawniej radna, dziś poetka

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dawniej radna, dziś poetka

Podczas symbolicznej sesji z okazji XX-lecia I Wolnych Wyborów Samorządowych, jaka odbyła się w 17 czerwca w paczkowskim ratuszu, jedna z ówczesnych radnych zaskoczyła wszystkich zgromadzonych, upamiętniając ten niezwykły dzień... okolicznościowym wierszem.

Przypomnijmy, że członkowie Rady Miasta i Gminy Paczków z kadencji 1990-1994, po 20-stu latach od pierwszych w Polsce wolnych wyborów samorządowych, znów spotkali się na sali posiedzeń paczkowskiego ratusza, by wziąć udział w sesji upamiętniającej ich dokonania sprzed lat. 

Spotkanie zainicjował i poprowadził Ryszard Ziółkowski - pierwszy przewodniczący Rady Miasta i Gminy Paczków z początków lat 90-tych. Byli rajcy - głównie członkowie solidarnościowego Komitetu Obywatelskiego, który w pierwszych wyborach samorządowych odniósł w Paczkowie spektakularne zwycięstwo - odtworzyli przebieg swojej debiutanckiej sesji z czerwca 1990 roku. Na spotkaniu stawiła się znakomita większość radnych z tamtego okresu oraz kilku członków paczkowskiej Solidarności. Przyjechał też były burmistrz naszego miasta - Kazimierz Kos, dla którego była to pierwsza oficjalna wizyta w Paczkowie od przeszło 16 lat. Czytaj więcej o symbolicznej sesji z okazji XX-lecia samorządu.

Podczas spotkania głos zabrała m.in. Maria Matła (na zdjęciu pierwsza z prawej) - jedna z radnych kadencji 1990-1994, emerytowana księgowa, która w pierwszych wyborach samorządowych wygrała w Okręgu Wyborczym nr 16 - Gościce. Pani Maria uczciła symboliczną sesję odczytem bardzo udanego utworu poetyckiego własnego autorstwa. Dotarliśmy do oryginalnego tekstu tego okolicznościowego wiersza, za który była radna została nagrodzona gromkimi brawami. Dziś na łamach naszej strony internetowej zamieszczamy jego pełną treść. Zachęcamy do lektury... 

Otwórz