Usiądź turysto i odpocznij sobie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Usiądź turysto i odpocznij sobie

Od niedawna w dwóch wioskach Gminy Paczków - Dziewiętlicach i Gościcach - stoją drewniane wiaty odpoczynkowe dla turystów.

Obie konstrukcje są efektem transgranicznego projektu "Na szlakach bez granic", który realizuje Starostwo Powiatowe w Nysie. Celem tego przedsięwzięcia jest wytyczenie i oznakowanie łącznikowych szlaków pieszych oraz rowerowych pomiędzy Polską a Czechami. Ta inicjatywa ma za zadanie promocję i wzmożenie ruchu turystycznego na pograniczu nysko-jesenckim. Projekt obejmuje również montaż wzdłuż granicy polsko-czeskiej 9 drewnianych wiat odpoczynkowych wraz z tablicami informacyjnymi.

W zeszłym roku władze powiatowe zwróciły się do Gminy Paczków o wskazanie w okolicach przygranicznych traktów uczęszczanych przez turystów pieszych lub rowerowych kilku miejsc, w których można by ustawić wiaty odpoczynkowe wraz z mapami okolicznych atrakcji. Spośród trzech zaproponowanych lokalizacji w założenia projektu wpisały się dwie z nich - teren przy głównym moście nad rzeką Świdną w Dziewiętlicach oraz skwer w centrum Gościc. Oba te sołectwa leżą wzdłuż dróg prowadzących bezpośrednio do Czech. W czerwcu 2010 roku nyskie Starostwo Powiatowe rozpoczęło realizację tych planów.

Drewniane konstrukcje w Dziewiętlicach i Gościcach są już gotowe - zadaszone stoliki i ławki czekają na pierwszych turystów, którzy podczas swoich wycieczek zapragną chwilę odpocząć. Gotowe są także tablice informacyjne, na których wkrótce pojawią się kolorowe mapy z polskimi i czeskimi opisami atrakcji turystycznych w danej okolicy. Identyczne wiaty stoją także w Głuchołazach, Sławniowicach, Jarnołtówku, Ratnowicach, Łące, Jarnołtowie i przy przejściu granicznym Kałków / Vidnava. Oficjalne otwarcie wspomnianych punktów wypoczynkowych odbędzie się podczas imprezy plenerowej, która zaplanowana jest pod koniec lipca 2010 r. przy jednej z wiat w Głuchołazach.

Otwórz