Jak uchronić Paczków przed powodziami?

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Jak uchronić Paczków przed powodziami?

W Paczkowie zorganizowano dziś kolejne spotkanie robocze, podczas którego przedstawiciele władz samorządowych oraz jednostek zarządzających gospodarką wodną dyskutowali na temat przygotowania wspólnej koncepcji zabezpieczenia naszego miasta przed powodzią.

To już drugie tego typu spotkanie w ostatnim czasie. Tym razem Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski zaprosił do paczkowskiego ratusza grono specjalistów, którzy rozważali poszczególne możliwości profilaktyki powodziowej w naszym mieście. W zebraniu uczestniczyli reprezentanci władz samorządowych Opolszczyzny - Wicemarszałek Teresa Karol oraz oddelegowani przez Wojewodę Opolskiego pracownicy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie zabrakło także przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - na czele z dyrektorem Tomaszem Kamińskim, a także członków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Rady Miejskiej w Paczkowie oraz opolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Powódź, która w maju nawiedziła Polskę, oszczędziła nasz region. Nie oznacza to jednak, że Paczków jest w pełni bezpieczny. Oddany do użytku w 2002 roku Zalew Paczkowski znacznie poprawia profilaktykę powodziową na Nysie Kłodzkiej, ale nie gwarantuje całkowicie skutecznej obrony przed ewentualną "wielką wodą". Zbiornik ten jest stosunkowo nieduży - maksymalnie może pomieścić ok. 16,4 mln m3 wody. W przypadku zagrożenia powodziowego niezbędny jest systematyczny zrzut wody z Zalewu, co podwyższa poziom Nysy Kłodzkiej. Głównym problemem Paczkowa jest wąskie "gardło" rzeki na odcinku pomiędzy mostem przy ulicy Armii Krajowej, a okolicami oczyszczalni ścieków. Sytuację pogarsza szczególnie wspomniany most, który dla występującej z brzegów rzeki jest swego rodzaju przeszkodą - światło tej przeprawy nie jest optymalne, dlatego woda przed nią bywa mocno spiętrzona. Średnio raz na dwa lata powoduje to spore zagrożenie zalania paczkowskiej ulicy Młyńskiej.

Intencją władz samorządowych Paczkowa oraz dyrekcji podlegającego pod RZGW Zarządu Zlewni Nysy Kłodzkiej w Otmuchowie jest opracowanie spójnej koncepcji poprawy bezpieczeństwa powodziowego naszego miasta. Pomysłów jest sporo. Pierwszy z nich zakłada podwyższenie wałów przeciwpowodziowych na północnym brzegu Zalewu Paczkowskiego (wzdłuż drogi w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego) oraz wzmocnienie wałów w okolicy przedszkola na ulicy Młyńskiej. Inny opiera się na przygotowaniu nowych terenów zalewowych. Kolejnym profilaktycznym rozwiązaniem może być przebudowa mostu przy ulicy Armii Krajowej (zwiększenie jego światła lub udrożnienie istniejących przęseł) oraz pogłębienie na tym odcinku koryta Nysy Kłodzkiej. Uczestnicy spotkania mieli okazję szczegółowo przedyskutować wszystkie propozycje oraz rozważyć możliwość ich realizacji.

Na konkretne decyzje w tej sprawie trzeba będzie jeszcze poczekać, ale na dzisiejszym spotkaniu udało się wysnuć kilka istotnych wniosków. Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich zobowiązali się szczegółowo przeanalizować kwestię ewentualnej przebudowy mostu pod kątem zwiększenia przepustowości istniejących przęseł, a władze Gminy Paczków zaproponowały wzmocnienie wałów wzdłuż Nysy Kłodzkiej w okolicach ul. Młyńskiej. Ustalono również, że wszystkie zainteresowane strony rozpoczną przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej, która pozwoliłaby opracować pełną koncepcję poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Paczkowie. Istnieje spora szansa, że kosztami tego przedsięwzięcia podzielą się władze gminne, wojewódzkie oraz RZGW. 

Otwórz