Unijne dotacje: do 300 000 zł na firmę

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Unijne dotacje: do 300 000 zł na firmę

Jeśli chcesz zostać przedsiębiorcą albo rozwinąć przedsiębiorstwo, które już prowadzisz, masz szansę uzyskać pomoc finansową w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W tym roku do rozdysponowania jest 1,2 mld zł.

Dotację z tego działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 mogą otrzymać zlokalizowane na obszarach wiejskich, powstające albo rozwijające się mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające mniej niż 10 osób i posiadające obrót roczny lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro). Warunkiem otrzymania pomocy jest poprowadzenie realizacji inwestycji w taki sposób, by utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
W tym roku pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" będzie udzielana na korzystniejszych warunkach niż dotychczas. Na utworzenie  jednego miejsca pracy będzie można otrzymać  100 tys. zł., dwóch miejsc pracy 200 tys. zł - a w przypadku powstania trzech lub więcej nowych miejsc pracy można będzie dostać 300 tys. zł. Dotychczas, by otrzymać refundację tę maksymalną wysokości dotacji, należało utworzyć co najmniej pięć nowych miejsc pracy.

Pomoc polega na refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w tym kosztów budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, z wyłączeniem wykonania budynków mieszkalnych, zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia) lub częściowej refundacji kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Udzielona pomoc jest pomocą de minimis.
Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie, na jednego beneficjenta, 300 tys. zł (100 tys. zł w przypadku określonych działalności związanych z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi). Utworzone miejsca pracy należy utrzymać przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" ruszy 28 czerwca i potrwa do 9 lipca 2010 r. Wnioski składa się w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu (ul. Wrocławska 170) - szczegóły oraz niezbędne druki formularzy dostępne na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub pod numerem telefonu (77) 401 84 00. Nabór wniosków w ramach tego programu prowadzi również Lokalna Grupa Działania "Nyskie Księstwo Jezior i Gór" w Nysie - o szczegółach poczytać można tutaj oraz pod numerem telefonu (77) 408 05 88.  

Otwórz