Konserwator skontrolowała Dom Kata

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konserwator skontrolowała Dom Kata

Iwona Solisz, wojewódzka konserwator zabytków, odwiedziła wczoraj Paczków, by osobiście przyjrzeć się postępom konserwatorskiego remontu jednego z głównych symboli naszego miasta - zabytkowego Domu Kata.

Owiany licznymi legendami Dom Kata jest, obok murów obronnych i kościoła warownego, jednym z najważniejszych zabytków Paczkowa. Ten popularny wśród turystów obiekt o charakterystycznym wyglądzie, wzniesiony jest metodą muru pruskiego. Powstał w XVIII wieku i według podań mieszkał w nim paczkowski kat wraz z rodziną. Trudno stwierdzić czy ta legenda niesie ze sobą historyczną prawdę o tym miejscu, choć przemawia za tym przede wszystkim jego usytuowanie - budynek znajduje się w pobliżu cmentarza i pierwszej szubienicy.

Remont Domu Kata jest jedną z najważniejszych tegorocznych inwestycji Gminy Paczków. Ze względu na zabytkowy charakter budynku, nad właściwym przebiegiem prac czuwa sztab fachowców - na czele z Wojewódzkim Opolskim Konserwatorem Zabytków, który przed rozpoczęciem prac wydał szereg obowiązkowych zaleceń. Modernizacja legendarnego obiektu odbywa się zatem pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, czego efektem jest m.in. wczorajsza kontrola pani konserwator. We wtorek 8 czerwca na placu budowy przy ulicy Wojska Polskiego pojawiła się Iwona Solisz wraz ze swoimi współpracownikami. Konserwator rozmawiała z głównym projektantem remontu, dr inż arch. Andrzejem Legendziewiczem - specjalistą Politechniki Wrocławskiej w zakresie rewaloryzacji zabytków architektury. W spotkaniu uczestniczył również wykonawca, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele inwestora - Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Solisz szczegółowo przyjrzała się postępom remontu paczkowskiego Domu Kata. Inwestycja jest na bardzo zaawansowanym poziomie - gotowy jest już nowy dach, zakończono modernizację konstrukcji szachulcowej, wymieniono wypełnienia ścian, zainstalowano nowe grzejniki i okna, sfinalizowano też remont piwnicy, montaż instalacji elektrycznej oraz wykonanie tynków. Teraz prace toczą się przede wszystkim we wnętrzu budynku, gdzie wkrótce pojawi się nowa drewniana podłoga. Konserwator dokładnie obejrzała efekty dotychczasowych prac i uznała, że prace są prowadzone zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim. Wzięła również udział w doborze szczegółów stolarki drzwiowej. Szefowa WOKZ z uznaniem wypowiadała się o postępach realizacyjnych, zostawiając wykonawcy kilka dodatkowych wytycznych, których głównym celem jest zachowanie historycznego charakteru Domu Kata.

Przypomnijmy, że już jesienią tego roku, w gruntownie odnowionym wnętrzu Domu Kata, planowane jest zorganizowanie profesjonalnego Centrum Informacji Turystycznej. Projekt przewiduje również stworzenie sali ekspozycyjnej, gdzie, oprócz stałej prezentacji historii Paczkowa, odbywać się będą mogły ekspozycje tematyczne (wystawy okolicznościowe, wystawy lokalnych artystów plastyków, fotografików itp.). Realizację tego zadania wspomaga wywalczone przez władze Paczkowa spore dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej. Całkowity koszt przeprowadzanego remontu przekroczy sumę 440 tys. zł, a dofinansowanie w ramach działania 5.3 "Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 osiągnęło sumę ok. 296 tys. zł. 

Otwórz