Paczkowskie zabytki z dotacjami na remonty

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowskie zabytki z dotacjami na remonty

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił niedawno wyniku otwartego konkursu ofert w zakresie konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych.

W tym roku na realizację zadań w tym zakresie przeznaczono łączną kwotę 2 mln zł, z czego 400 tys. zł na konserwację, renowację, ochronę oraz przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej zabytków architektury drewnianej. W konkursie mogły wziąć udział organizacje pozarządowe i inne uprawnione związki lub stowarzyszenia pożytku publicznego. Tegoroczna pula była wyjątkowo wysoka, dlatego warto było powalczyć o dofinansowanie z tego źródła. Z okazji skorzystało kilka podmiotów z terenu naszej gminy i te starania zakończyły się dla nich bardzo pomyślnie.

W tym roku konkursowi eksperci wybrali sześciu beneficjentów z gminy Paczków - wśród nich znalazły się aż trzy parafie. Pierwszą z nich jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Kamienicy Nyskiej, która zgłosiła chęć wywalczenia dotacji na przeprowadzenie drugiego etapu remontu dachu swojego kościoła. W tym roku planowane jest wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz wymiana rynien i rur spustowych. Kamienicka parafia otrzymała na ten cel kwotę 40 tys. zł.

Potrzebę konserwacji renesansowej attyki górującego nad Paczkowem gotyckiego kościoła (na zdjęciu) zgłosiła Parafia pw. św. Jana Apostoła Ewangelisty w Paczkowie. Władze wojewódzkie postanowiły wesprzeć tę inwestycję kwotą 35 tys. zł.

Identyczne dofinansowanie wywalczyła Parafia pw. św. Katarzyny w Ujeźdźcu, w której szykowana jest kompletna wymiana ceramicznego pokrycia dachowego nad zakrystią, prezbiterium oraz kaplicą pogrzebową. Modernizacje te stanowić będą pierwszy etap prac renowacyjnych i konserwatorskich dachu tamtejszego kościoła. 

Dotacyjny akces zgłosił także paczkowski Dom Zakonny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Redemptoryści chcą w tym roku przeprowadzić gruntowny remont dachu swojego kościoła przy ulicy Staszica - chodzi o wymianę pokrycia oraz konserwację i renowację jego elementów konstrukcyjnych. Również w tym przypadku komisja konkursowa zdecydowała się przyznać sumę 35 tys. zł.

Najmniejsze wsparcie - 5 tys. zł - wywalczyła Parafia pw. św. Mikołaja w Gościcach, która w najbliższym czasie chce wymienić w wieży swojego kościoła stolarkę okienną.  

Ostatnim beneficjentem z terenu gminy Paczków jest jedna ze wspólnot mieszkaniowych. Mieszkańcy XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Daszyńskiego 5 przymierzają się do odnowienia elewacji swojego zabytkowego domu. Realizację tych planów powinno znacznie ułatwić dofinansowanie z budżetu województwa w kwocie 20 tys. zł.

W naszej gminie nie brakuje obiektów zabytkowych, które mogą wymagać remontu, a ogłaszany co roku przez UMWO konkurs ma na celu wsparcie tego typu inicjatyw. Jak widać opłaca się podjąć starania w tym kierunku. Po raz kolejny przekonały się o tym nie tylko parafie, które mają już na swoim koncie pozytywne doświadczenia w tym temacie. Edycja 2010 przyniosła pieniądze także jednej z paczkowskich wspólnot. Miejmy nadzieję, że ta wiadomość będzie bodźcem również dla innych lokatorów zabytkowych budynków z terenu naszego miasta. Kolejna szansa na dotacje z tego źródła dopiero za rok, jednak warto wykorzystać ten czas na przemyślenie swoich ewentualnych planów remontowych czy przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Tegorocznym beneficjentom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych inwestycji.

Otwórz