Popowodziowe remonty w Dziewiętlicach

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Popowodziowe remonty w Dziewiętlicach

Na początku czerwca ruszy realizacja kolejnych czterech inwestycji we wsi Dziewiętlice. Mowa o remoncie i odbudowie trzech nadwyrężonych przez zeszłoroczną powódź kładek oraz modernizacji jednego z mostów.

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego roku Burmistrz Gminy Paczków złożył wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji na naprawę powodziowych zniszczeń w infrastrukturze gminnej na terenie wsi Dziewiętlice. Starania władz samorządowych Paczkowa mocno wsparł Wojewoda Opolski, który pozytywnie zaopiniował wspomniany wniosek. Odpowiedź z MSWiA okazała się pomyślna -  resort rozpatrzył sprawę pozytywnie i przyznał Gminie Paczków promesę finansową opiewającą na sumę 450 tys. zł. Zabezpieczone w ten sposób pieniądze mogą pokryć maksymalnie 80% całkowitej wartości zaplanowanych czterech zadań inwestycyjnych: remontu jednego z mostów (na zdjęciu), remontu kładki dla pieszych oraz kompletnej odbudowy dwóch kolejnych kładek na rzece Świdnie.

Odbudowa kładek - na poziomie kościoła oraz w okolicach wiejskiego domu kultury - polegać będzie na regulacji brzegu, dokładnej rozbiórce istniejących elementów dawnych przepraw oraz stworzeniu nowych, według zaprezentowanych poniżej projektów. Całkowity koszt tych dwóch zadań zamknie się w kwocie 156 tys. zł.
Pieniądze z MSWiA pokryją również remont mostu (na zdjęciu) oraz kładki, które położone są w północnej części wsi. Obie te przeprawy są już mocno sfatygowane i wymagają gruntownej modernizacji. Firma realizująca te zadania nie tylko wymieni główne płyty obiektów, ale naprawi także istniejące łożyska i podpory, zamontuje nowe balustrady oraz wykona regulację pobliskich poboczy i brzegów. Modernizacje pochłoną w sumie niecałe 105 tys. zł.

Realizacja wszystkich wymienionych inwestycji ruszy już w najbliższych dniach i potrwa maksymalnie pięć miesięcy. Odbudowa infrastruktury mostowej jest w Dziewiętlicach niezbędna - dzięki temu istnieje szansa na przywrócenie mieszkańcom Dziewiętlic właściwych warunków komunikacyjnych. W wyniku ogłoszonych przetargów, udało się sporo zaoszczędzić - wykonawca zobowiązał się zrealizować cztery zadania za łączną sumę ok. 261 tys. zł, z czego prawie 209 tys. zł pochodzić będzie ze wspomnianej promesy MSWiA.
Warto dodać, że infrastrukturalne wydatki po pamiętnej powodzi, która w czerwcu 2009 roku nawiedziła Dziewiętlice, do tej pory pochłonęły prawie 1,9 mln zł, z czego ok. 1,5 mln zł pokryły pieniądze przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wkrótce do tej łącznej kwoty dodać będzie można wydatki związane ze wspomnianymi czterema inwestycjami. 

Otwórz