Sołtysi u burmistrza

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sołtysi u burmistrza

W czwartek 27 maja, jeszcze przed rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej, w sali posiedzeń paczkowskiego ratusza odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy Paczków z sołtysami naszych wsi.

Bogdan Wyczałkowski spotkał się z gospodarzami sołectw, by omówić bieżące sprawy dotyczące wiejskich terenów gminy Paczków. Do tej pory sołtysi mogli poruszać nurtujące ich tematy podczas comiesięcznych sesji radnych. Teraz zebranie zorganizowano specjalnie przed rozpoczęciem sesji - dzięki temu Burmistrz miał okazję poświęcić im więcej czasu. 

Inwentaryzacja rowów melioracyjnych, weryfikacja umów wywozu nieczystości stałych i ciekłych oraz szczegóły funkcjonowania funduszu sołeckiego - oto główne tematy czwartkowej dyskusji. Sołtysi mieli okazję poruszyć również kwestię wykorzystywania przekazanego przez Gminę Paczków tłucznia. Ustalono też, że w najbliższym czasie konieczne jest przeprowadzenie kolejnej kontroli rozliczania wywozu odpadów.

Obecnie główną bolączką włodarzy wsi jest brak możliwości zatrudnienia osób do pracy w sołectwach. Do tej pory, w ramach robót publicznych, sołtysi mieli do dyspozycji pracowników, którzy kosili w wioskach trawę, wykonywali prace porządkowe, pomagali przy remontach. Niestety, na początku tygodnia w Ministerstwie Pracy została podjęta decyzja o wstrzymaniu środków na roboty publiczne i prace interwencyjne - około 900 mln zł przeznaczonych na ten cel zostało przesunięte do tworzonej przez rząd rezerwy dla powodzian. Docelowo rezerwa ma sięgnąć 2 mld zł. W związku z tym przekazanie pieniędzy do powiatowych urzędów pracy zostało odwołane, a kandydaci do robót publicznych, jak również zainteresowani ich zatrudnieniem sołtysi, muszą uzbroić się w cierpliwość. 

Otwórz