Trwają matury

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Trwają matury

Na ulicach Paczkowa ostatnio łatwo spotkać elegancko ubranych, zamyślonych i często stremowanych młodych ludzi. Powód? Odpowiedź jest prosta - trwają matury.

Wszystkie szkoły średnie w Polsce przeżywają teraz najgorętszy okres w roku szkolnym - 4 maja ruszyły egzaminy maturalne. Nie inaczej jest w Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Paczkowie. Szkołę tę ukończyło w tym roku 57 uczniów - wszyscy abiturienci przystąpili do egzaminu dojrzałości. Dodatkowo wśród zdających w paczkowskim "ogólniaku" znajdują się również absolwenci z lat ubiegłych, którzy zdają dodatkowe przedmioty lub podwyższają wyniki już zaliczonych egzaminów. Są także ci, którzy do egzaminu maturalnego przystępują po raz pierwszy lub zostali skierowani do naszej placówki przez OKE Wrocław. Ogółem w Paczkowie egzamin maturalny zdaje 72 abiturientów.

Matury tradycyjnie zainaugurował obowiązkowy egzamin pisemny z języka polskiego. Tym razem na obowiązkowym poziomie podstawowym młodzież musiała zmierzyć się z charakterystyką bohatera "Świętoszka" Moliera lub przedstawieniem swoich przemyśleń na temat godnego życia i śmierci w oparciu o "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Kral. Uczniowie, którzy zdecydowali się pisać prace na poziomie rozszerzonym (w Paczkowie było ich 13), mieli wybór pomiędzy porównaniem sposobu przedstawienia człowieka w utworze Mikołaja Reja "Żywot człowieka poczciwego" oraz "Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk lub zestawieniem konwencji literackiej w "Lalce" Bolesława Prusa i "Sklepach cynamonowych" Bruno Schulza.

W tym roku, po ponad 25-letniej przerwie, do grupy przedmiotów obowiązkowych powrócił egzamin z matematyki. Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Wszystkie matury są przygotowywane i sprawdzane przez egzaminatorów z okręgowej komisji egzaminacyjnych - Paczków podlega OKE we Wrocławiu.

Upodobania paczkowskiej młodzieży w kwestii wyboru przedmiotów dodatkowych specjalnie się nie zmieniły - podobnie jak w zeszłym roku największą popularnością cieszyła się biologia - wybrało ją 22 uczniów. 14 abiturientów zdecydowało się zdawać historię, 10 przystąpiło do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a 5 z chemii. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się fizyka (2 uczniów), geografia, historia sztuki i informatyka (po 1 uczniu).
W ZS Paczków najczęściej wybieranym językiem obcym znów okazał się język angielski - wybrało go aż 59 uczniów. Tylko 10 podeszło do matury z niemieckiego, a jedna osoba postanowiła spróbować swoich sił na egzaminie z języka rosyjskiego.

Paczkowskie Liceum pracuje pełną parą. W szkole działają komisje egzaminacyjne, które równolegle prowadzą pisemne i ustne egzaminy. Matura przebiega bez zakłóceń, a wśród egzaminatorów i zdających panuje dobra atmosfera, choć ci ostatni na pewno zmagają się ze sporą tremą. Miejmy nadzieję, że wszyscy nasi tegoroczni maturzyści pozytywnie przebrną przez gąszcz pytań i pułapek egzaminacyjnych. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w walce o miejsca na wymarzonych studiach. 

Otwórz