Wyniki konkursu ofert

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wyniki konkursu ofert

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie ochrony zdrowia - zwalczania narkomanii

.W otwartym konkursie mogły uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, fundacje czy stowarzyszenia. Realizacja zadania powinna opierać się o następujące formy: organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie ochrony i przeciwdziałania narkomanii (w szczególności skierowanej dla dzieci i młodzieży), promowanie alternatywnego, zdrowego sposobu na życie poprzez organizowanie działań sportowo-kulturalnych połączonych z edukacją publiczną w zakresie profilaktyki uzależnień oraz realizację programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkolnej oraz rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

W tym roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 10 000 zł. Oto wyniki: 

Lp.

Nazwa oferenta 

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Uczniowski Klub Sportowy "LIDER"

Organizacja i prowadzenie zajęć i rozgrywek profilaktyczno-sportowych z siatkówki

2000 zł

2.

Stowarzyszenie Młodych Gminy Paczków "ALTERNA"

ReggaEneracja - edukacja dotycząca zagrożeń związanych z narkomanią wśród młodzieży

8000 zł

Otwórz