Paczkowscy działkowcy podsumowali rok

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowscy działkowcy podsumowali rok

Paczkowski oddział Polskiego Związku Działkowców zorganizował 23 kwietnia swoje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, dokonując tym samym podsumowania swojej zeszłorocznej działalności.

Paczkowski Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja" liczy dokładnie 464 działki, które rozlokowane są na ponad 22 hektarach ziemi. Ogrody podzielone są na trzy odrębne areały - sektor A (najstarsza część działek za Domem Działkowca), sektor B (wzdłuż drogi krajowej nr 46, przy wyjeździe z Paczkowa po lewej stronie) oraz sektor C (najnowsze parcele zlokalizowane w okolicach terenu dawnego prewentorium).

Działkowcy działają bardzo prężnie - w zeszłym roku Zarząd odbył 20 posiedzeń, na których podjął ponad 30 uchwał. Oprócz kwestii związanych z bieżącym funkcjonowaniem "Nadziei", członkowie ROD prowadzą stałą weryfikację użytkowników działek, porządkują kwestie dokumentacyjne, dokonują niezbędnych zakupów sprzętu mechanicznego, planują również większe inwestycje - m.in. elektryfikację altan w sektorze B oraz wykonanie ogrodzenia sektora C.
Użytkownicy paczkowskich działek zmagają się także z problemem zniszczeń i włamań do altan. Zabezpieczenie tak ogromnego areału przed chuliganami i złodziejami nie jest łatwe, jednak rozwiązanie tej kwestii jest jednym z głównych priorytetów najbliższej działalności ROD.

W ostatnim czasie Zarząd "Nadziei" sporo czasu poświęcił sprawie przekazania Gminie Paczków ponad 3,5-hektarowego fragmentu sektora A, który zostanie wykorzystany pod rozbudowę cmentarza komunalnego. Proces ten został sfinalizowany w październiku 2009 roku. W umowie przekazania terenu działkowcy wynegocjowali realizację dwóch istotnych inwestycji - montaż ogrodzenia oddzielającego przyszły cmentarz od pozostałych działek sektora A oraz wykonanie trzech nowych studni.

Zarządcom "Nadziei" udało się także przeprowadzić gruntowny remont Domu Działkowca - wymieniono okna, wykonano remont sufitu, odnowiono ściany i podłogę oraz zmodernizowano system grzewczy. Teraz siedziba działkowców prezentuje się znacznie estetyczniej, dzięki czemu istnieje spora szansa na jeszcze częstsze wynajmowanie głównej sali pod organizację imprez okolicznościowych.  

W tym roku obecny Zarząd ROD "Nadzieja" ukończył trzyletnią kadencję, dlatego tegoroczne zebranie przyniosło ze sobą wybory nowych władz. W kadencji 2007-2010 na czele Zarządu ROD stał Zdzisław Michael, wiceprezesem był Wiesław Wróblewski, sekretarzem Kazimiera Zeman, a skarbnikiem Jan Kamiński. Skład Zarządu uzupełniali Aleksandra Salachna, Zdzisław Goździela i Jan Łukowski, którego w 2008 roku zastąpił Roman Salachna.
Uczestnicy spotkania, na które zaproszony został również Burmistrz Gminy Paczków oraz przedstawiciele Opolskiego Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, wyrazili aprobatę dla działalności dotychczasowych władz i powołali niemal ten sam skład, przed którym teraz kolejna kadencja zarządzania paczkowskim Rodzinnym Ogrodem Działkowym "Nadzieja".

Otwórz