Pamiętaj - rozlicz się z fiskusem!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Pamiętaj - rozlicz się z fiskusem!

Przypominamy, że 30 kwietnia upływa termin rozliczenia się z fiskusem za 2009 rok - pozostał zatem tydzień na dopełnienie tej niezwykle istotnej formalności.

Każdy podatnik, który w 2009 roku uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany do złożenia, we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, zeznania o wysokości osiągniętego dochodu. W przypadku mieszkańców Gminy Paczków właściwą placówką jest Urząd Skarbowy w Nysie (ul. Krzywoustego 23, 48-300 Nysa, tel. (77) 4080800, fax. (077) 4080830, Internet: www.bip.us-nysa.wbd.pl).

W zeznaniu podatkowym - odpowiednim formularzu PIT - wpisujemy przychód, koszty uzyskania przychodu i dochód, a po dokonaniu odpowiednich obliczeń składamy zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, wpłacając jednocześnie, jeśli tak wynika z obliczeń, należny podatek.
Warto pamiętać, że podatnikowi, który nie rozliczy się w terminie, grozi grzywna - od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. Najczęściej stosowaną sankcją jest grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przy okazji po raz kolejny przypominamy o możliwości przekazania 1% należnego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. To bardzo prosty sposób na wsparcie lokalnych lub ogólnopolskich OPP, które spełniają istotne misje społeczne.
Wiosek podatnika o przekazanie 1% należnego podatku dla OPP, to nic innego jak wskazanie przez niego w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) konkretnej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne jest podanie także kwoty do przekazania tej organizacji - nie może ona przekroczyć 1 proc. podatku należnego. Poszczególne zeznania podatkowe zawierają wydzielone w tym celu pola.

Jednocześnie zachęcamy, by przy dokonywaniu wyboru pamiętać o opolskich organizacjach pożytku publicznego. Należą do nich naturalnie paczkowskie stowarzyszenia. Mowa o Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie (nr KRS 0000116168), Stowarzyszeniu Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź" (nr KRS 0000292113) oraz o Klubie Sportowym "Sparta" Paczków (nr KRS 0000255310). Wyszukiwanie OPP umożliwia strona internetowa www.opp.ms.gov.pl.

Otwórz