Kolejny Turniej Wiedzy o Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kolejny Turniej Wiedzy o Paczkowie

Za nami kolejna odsłona Turnieju Wiedzy o Paczkowie, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy. 21 kwietnia w czytelni tej placówki odbyła się dwudziesta ósma już edycja tej tradycyjnej rywalizacji. 

Turniej Wiedzy o Paczkowie jest jedną z form edukacji regionalnej, obejmującą zagadnienia historyczne, mikrogeograficzne, mikroekologiczne oraz wiedzę o lokalnej kulturze i społeczności. Konkurencja organizowana jest przez Bibliotekę od 1982 roku i jest skierowana do młodzieży wszystkich szkół z terenu miasta i gminy - zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych. Turniej utrwalił się w tradycji Paczkowa, ma już swoją renomę i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszej gminie.

Celem Turnieju jest rozbudzanie zainteresowań własnym regionem, jego historią, kulturą - również tą materialną (zabytki, dzieła sztuki), tradycją, przyrodą, gospodarką, oraz współczesnymi zagadnieniami rozwoju Paczkowa i jego okolic. Dla młodych ludzi, którzy tu się urodzili lub tu się wychowują, nasze miasto i gmina na zawsze pozostanie w pamięci jako mała ojczyzna, z którą wiązać będą najpiękniejsze wspomnienia młodości. Wiedza o własnym mikroregionie to najlepsze podstawy do wychowania w młodzieży w szacunku do zabytków; niezwykle pięknej okolicznej przyrody oraz do ludzi, którzy od wielu wieków z pietyzmem budowali Paczków.
Przywiązanie do naszej paczkowskiej ziemi, to szczególny rodzaj patriotyzmu lokalnego, a Turnieje Wiedzy Paczkowie od wielu lat sprzyjają jego stymulacji, a także budowaniu pozytywnego wizerunku mikroregionu, świadomych i zaangażowanych postaw społecznych oraz poszanowania wiedzy, tradycji i kultury.

Tradycyjnie eliminacje przeprowadzane były w dwóch kategoriach wiekowych, a startowały w nich trzyosobowe drużyny z paczkowskich szkół. Tegoroczny Turniej składał się z części pisemnej, części ustnej oraz z "przerywnika", którym było zadanie premiowane za czas rozwiązania. Wśród zadań znalazły się mapki naszej gminy, na których należało podpisać nazwy miejscowości, zaznaczyć główne trakty komunikacyjne, napisać z jakimi gminami nasza gmina sąsiaduje. Pod załączonymi ilustracjami należało wpisać jakie zabytki lub obiekty one przedstawiają. Były też zapytania o różne wydarzenia historyczne związane z Paczkowem oraz o najciekawsze obiekty w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Oceną poczynań uczniów zajęło się jury w składzie: Adam Król (kustosz Muzeum Gazownictwa), Halina Kruszewska (Dyrektor Biblioteki Publicznej) oraz Antoni Malik (emerytowany nauczyciel, pasjonat historii Paczkowa i przewodnik).

Wyniki XXVIII Turnieju Wiedzy o Paczkowie:
Kategoria szkół podstawowych
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie - drużyna: Klaudia Kotara, Nina Szczotka, Patryk Łoziński
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Kamienicy - drużyna: Anna Pytel, Łukasz Muś, Michał Sypek
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie - drużyna: Aleksandra Bednarz, Gabriela Śleziak, Piotr Wójcik

Kategoria szkół ponadpodstawowych
I miejsce - Gimnazjum Publiczne w Paczkowie - drużyna: Martyna Mazur, Aneta Gołdyn, Maria Zdończyk
II miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Paczkowie - drużyna: Monika Dróżdż, Kornelia Matła, Aneta Lisowska

Nagrodą dla wszystkich uczestników Turnieju, którzy pilnie przygotowywali się pod opieką swoich nauczycieli do tej rywalizacji, będzie udział w wycieczce do Muzeum Wsi Opolskiej, ufundowanej przez władze Gminy Paczków. Zwycięzcy Turnieju otrzymali również nagrody rzeczowe w postaci książek, które ufundowała Biblioteka Publiczna w Paczkowie. Młodym uczestnikom rywalizacji należą się duże brawa i wyrazy uznania, bo poprawne odpowiedzi na niektóre pytania konkursowe wymagają naprawdę niezwykle szczegółowej wiedzy. Wśród bogatego katalogu tegorocznych zadań ustnych znalazły się m.in.:

  • Co to są krzyże pokutne i gdzie na terenie naszej gminy się znajdują?
  • Podaj nazwy wszystkich paczkowskich wież bramnych.
  • Które z budowli zabytkowych Paczkowa ozdobione zostały śląskim motywem architektonicznym w kształcie jaskółczych ogonów?
  • Czym wpisał się w historię miasta ród Maltitzów?
  • Jak nazywali się pierwsi wójtowie biskupi powołani do zorganizowania miasta?
  • Kto był inicjatorem i promotorem budowy ratusza w Paczkowie?
  • Podaj dawne nazwy ulic centrum Paczkowa.

Otwórz