Zapraszmy na szkolenie w ramach PROW

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zapraszmy na szkolenie w ramach PROW

29 marca w Urzędzie Miejskim w Paczkowie odbędzie się szkolenie z zakresu "Małych projektów" oraz "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" - elementów objętych możliwością dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Warsztaty informacyjno-szkoleniowe przygotowane zostały przez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Podczas tego szkolenia przekazane zostaną szczegółowe informacje na temat działań z zakresu "Małych projektów" oraz "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej", na które przysługuje pomoc finansowa. Będzie można dowiedzieć się także o zasadach finansowania projektów oraz o tym, co trzeba zrobić, aby skorzystać ze środków udostępnionych w ramach PROW. Po zakończonych warsztatach, udzielane będą indywidualne konsultacje z osobami zainteresowanymi powyższymi tematami.

Przypominamy, że termin rozpoczęcia procedury konkursowej i ogłoszenia naboru wniosków na operacje "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" planowany jest na przełom maja i czerwca 2010 r. Beneficjentami tych działań mogą być zarówno osoby fizyczne, rolnicy, jak również stowarzyszenia, fundacje, kościoły, związki wyznaniowe itp. Należy pamiętać, że projekty kwalifikowane do dofinansowania muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, opracowaną przez LGD dla obszaru obejmującego cztery gminy: Głuchołazy, Nysę, Paczków i Otmuchów. O szczegółach na ten temat poczytać można na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Szkolenie z zakresu "Małych projektów" oraz "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" odbędzie się 29 marca (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 12). Serdecznie zapraszamy do udziału w tych warsztatach. 

Otwórz